کدام کشورها بیشتر خرج سفرهای خارجی می‌کنند؟

نگاهی به وضعیت مخارج سفر در دنیا نشان می‌دهد آسیایی‌ها در سال‌های اخیر مخارج زیادی روی سفر به دنیا انجام می‌دهند. اماراتی‌ها و قطری‌ها در سال‌های اخیر از جمله چنین کشورهایی به حساب می‌آیند که جذب گردشگران آنها می‌تواند برای جوامع میزبان درآمدزا باشد.

نگاهی به وضعیت مخارج سفر در دنیا نشان می‌دهد آسیایی‌ها در سال‌های اخیر مخارج زیادی روی سفر به دنیا انجام می‌دهند. اماراتی‌ها و قطری‌ها در سال‌های اخیر از جمله چنین کشورهایی به حساب می‌آیند که جذب گردشگران آنها می‌تواند برای جوامع میزبان درآمدزا باشد.

سفر و گردشگری امروزه به یکی از بخش‌های مهم برای گذران زندگی تبدیل شده است. البته بعد اقتصادی این فعالیت هم در چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این بخش در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان صادرات خدمات در نظر گرفته می‌شود. کشورهای زیادی در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری خود به کسب درآمد از این زمینه پرداخته‌اند. ترکیه را می‌توان یکی از چنین کشورهایی دانست. رشد اقتصادی آسیایی‌ها و افزایش درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت مانند قطر و امارات در سال‌های اخیر هم مخارج سفر آنها را بالاتر برده است. اما کدام کشورها بیشتر برای سفرهای خارجی خود هزینه می‌کنند؟

آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها در صدر دهه 90

در دهه 90 میلادی آلمانی‌ها بیشترین مخارج را در میان مردم دنیا خرج سفرهای خارجی می‌کردند. مبلغی که آلمانی‌ها در سال 1995 میلادی صرف چنین کاری می‌کردند مجموعا بالغ بر 66.5 میلیارد دلار بود. پس از آنها آمریکایی‌ها با 61 میلیارد دلار و بعد هم ژاپنی‌ها با حدود 47 میلیارد دلار جای داشتند. البته با توجه به جمعیت کمتر آلمان، سرانه مخارج برای آنها بیش از آمریکایی‎ها در آن زمان بوده است. در رتبه‌های بعدی آن سال نیز به ترتیب کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، کانادا، اتریش و روسیه قرار داشتند. با این حال، از سال 1996 آمریکا جای آلمان را گرفت. ورود چین به 10 کشور دارای بیشترین مخارج سفر به خارج و خروج روسیه از جمع 10 کشور هم نکات اقتصادی مهمی را نشان می‌دهد.

مخارج گردشگری در هزاره جدید

با شروع هزاره جدید آمریکایی‌ها در صدر کشورهایی قرار داشتند که بیشترین مخارج را برای سفر به خارج انجام می‌دهند. ترکیب 10 کشوری که در سال 1995 نیز اشاره کردیم تقریبا ثابت ماند. تنها این که بلژیک و چین جای اتریش و روسیه را گرفتند. مخارج آمریکایی‌ها برای سفر به خارج از این کشور در سال 2000 مجموعا به 85 میلیارد دلار می‌رسید.

مخارج گردشگری در پایان 2021

نگاهی به مخارج سفر به کشورهای خارجی در سال 2021 نشان می‌دهد وضعیتی که در سال 1995 مشاهده می‌شد، به شدت تغییر کرده است. به نظر می‌رسد مخارج گشت و گذار در کشورهای دیگر تا حدود زیادی از اروپایی‌ها به آسیایی‌ها انتقال پیدا کرده است. این موضوع هم ناشی از رشد اقتصادی در کشورهای فوق بوده است.

در فهرست 10 کشور پرخرج سال 2021 چین با 105 میلیارد و 689 میلیون دلار رتبه اول را دارد. آمریکا با 73.5 میلیارد دلار دوم و آلمان با حدود 47.8 میلیارد دلار سوم هستند. فرانسه و بریتانیا هم در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند. رتبه ششم تا هشتم این فهرست به امارات با خرج 21.6 میلیارد دلار، هند با 17.8 میلیارد دلار و ایتالیا با 17.2 میلیارد دلار اختصاص دارد. کره جنوبی با 17.2 و قطر با 15.7 میلیارد دلار نیز رتبه نهم و دهم را دارند. البته اگر سرانه مخارج را حساب کنیم وضعیت مخارج امارات و قطر بسیار بالا خواهد بود.

//