دلیل این همکاری هنوز مشخص نیست، اما برخی آن را تلاشی ...

EV۳ اولین خودروی تمام‌الکتریکی کیا محسوب می‌شود که از دستیار صوتی ...

ترووست: همیشه نگرانی زیادی از بابت جایگزینی هوش مصنوعی با نیروی ...

ترووست:  یک مدل پیش‌بینی‌کننده جدید را می‌توان همراه با چندین الگوریتم‌ ...