ترووست : یورو تایم گزارشی از پادما شری، مدیر سابق مرکز ...

ترووست: آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی کل درآمد نفتی ایران در ...

ترووست: رویترز مدعی شد ایران به دلیل درخواست قیمت بالاتر برای ...

ترووست :با تعلیق تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و به‌‌‌‌‌تبع افزایش ...