در یک ماه اخیر طلا بازار جذابی برای سرمایه گذاران بود. ...

با کاهش احتمال واکنش اسرائیل و فروکش کردن التهابات، قیمت طلا ...

در روزهای گذشته قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش روبرو ...

طلا در اواخر سال 2023 در بحبوحه درگیری های ژئوپلیتیکی و ...