سن بازنشستگی در کشورهای مختلف جهان

سن بازنشستگی در کشورهای مختلف از 45 سال تا 70 سال متغیر است. این تفاوت ها می تواند از عوامل جمعیت شناخت، اقتصادی و یا فرهنگی نشأت گرفته باشد.

سن بازنشستگی در کشورهای مختلف از 45 سال تا 70 سال متغیر است. این تفاوت ها می تواند از عوامل جمعیت شناخت، اقتصادی و یا فرهنگی نشأت گرفته باشد.

بررسی سن بازنشستگی در کشورها، تفاوت های زیادی را در ترکیب نیروی کار، هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل فرهنگی، نشان می دهد.

این نمودار بر اساس داده‌های گزارش OECD 2021، به بررسی سن بازنشستگی فعلی و مؤثر در 45 کشور در سال 2020 می‌پردازد.

سن بازنشستگی در کشورهای مختلف جهان

تعریف سن بازنشستگی

قبل از اینکه به اعداد و ارقام بپردازیم، بیایید اندازه گیری های مورد استفاده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را روشن کنیم:

سن بازنشستگی فعلی سنی است که در آن افراد می توانند پس از اتمام یک حرفه کامل از سن 22 سالگی بدون جریمه بازنشستگی بازنشسته شوند.

سن موثر بازنشستگی به میانگین سن خروج از نیروی کار برای کارگران 40 سال یا بیشتر اشاره دارد.

بسیاری از کشورها شاهد بوده اند که کارگران زودتر یا دیرتر از سن بازنشستگی فعلی بازنشسته می شوند. این تفاوت می‌تواند به دلیل عوامل متعددی از جمله تفاوت در سنین شروع شغل، برخی صنایع که بازنشستگی یا مزایایی را برای تعهدات بعدی ارائه می‌دهند، یا کشورهایی که خروج نیروی کار را به دلیل تقاضاها و سیاست‌های بازار تسهیل می‌کنند، ایجاد شود.

سن بازنشستگی بر اساس کشور در سال 2020

در اینجا تصویری از سن بازنشستگی فعلی و موثر بر اساس کشور در سال 2020 آمده است:

رتبه
کشور
سن بازنشستگی
فعلی موثر موثر زنان
1 Saudi Arabia 47 59 N/A
2  Türkiye 52 61 59
3  Indonesia 57 69 N/A
4  India 58 67 N/A
5  South Africa 60 60 56
6  China (People’s Republic of) 60 66 61
7  Slovenia 62 62 61
8  Russia 62 62 60
9  Luxembourg 62 59 60
10  Korea, Republic of 62 66 65
11  Italy 62 62 61
12  Greece 62 61 58
13  Costa Rica 62 67 62
14  Colombia 62 67 60
15  Brazil 62 62 59
16  Slovakia 63 60 N/A
17  Latvia 64 66 65
18  Lithuania 64 63 N/A
19  European Union (Average) 64 63 N/A
20  Estonia 64 64 65
21  Czech Republic 64 63 62
22  Sweden 65 66 65
23  Portugal 65 65 63
24  Poland 65 62 60
25  New Zealand 65 68 66
26  Mexico 65 66 63
27  Japan 65 68 67
28  Hungary 65 62 60
29  France 65 60 61
30  Finland 65 63 64
31  Spain 65 61 60
32  Chile 65 65 61
33  Switzerland 65 65 64
34  Canada 65 64 63
35  Belgium 65 61 60
36  Austria 65 62 61
37  Argentina 65 62 63
38  United States 66 65 N/A
39  Netherlands 66 64 63
40  Ireland 66 64 N/A
41  United Kingdom 66 64 63
42  Denmark 66 64 N/A
43  Germany 66 63 N/A
44  Norway 67 65 63
45  Iceland 67 66 64
46  Israel 67 65 N/A

سه کشور ایسلند، اسرائیل و نروژ بالاترین سن بازنشستگی فعلی را با 67 سال داشتند، اما همه آنها به طور متوسط سن موثر بازنشستگی پایین‌تری داشتند.

از سوی دیگر، عربستان سعودی کمترین سن بازنشستگی فعلی را با تنها 47 سال با مزایای بازنشستگی کامل داشت. تنها ترکیه با 52 سال سن نزدیکترین کشور به عربستان بود، و هر دو کشور سن موثر بازنشستگی بسیار بالاتری داشتند.

بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله چین، هند و کره جنوبی حداقل سن بازنشستگی رسمی را در اوایل دهه 60 و اواخر دهه 50 دارند، اما می بینند که کارگران تا اواخر 60 سالگی در نیروی کار باقی می مانند. در همین حال، اکثر کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده و کانادا کارگران بیشتری دارند که به طور متوسط زودتر از حداقل سن بازنشستگی بازنشسته می شوند.

سن بازنشستگی زنان

تقریباً همه کشورهایی که سن مؤثر بازنشستگی زنان را اندازه‌گیری کرده‌اند نیز شاهد خروج آنها از نیروی کار زودتر از مردان بوده‌اند. این می تواند نتیجه هنجارهای جنسیتی فرهنگی، نرخ مشارکت نیروی کار و حتی سیستم های بازنشستگی در کشورهای مختلف باشد.

پنج استثنا در مجموعه داده که زنان دیرتر از مردان بازنشسته می شوند؟ آرژانتین، استونی، فنلاند، فرانسه و لوکزامبورگ.

چشم انداز آینده

در سال 2023، فرانسه با افزایش دو سال سن بازنشستگی پیش از موعد جنجال برانگیخت. این تصمیم باعث اعتصابات و شورش های گسترده شد و بحث هایی را در مورد تعادل بین پایداری اقتصادی و رفاه فردی برانگیخت.

با توجه به پیری جمعیتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیاز مستمر به نیروی کار، انتظار نمی رود این کشور تنها کشوری باشد که بازنشستگی را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد. OECD افزایش دو ساله در میانگین سن موثر بازنشستگی را تا اواسط دهه 2060 پیش بینی کرده است.

منبع: ویژوال کپیتالیست

//