رتبه کشورها بر اساس میانگین ثروت سرانه

در این مقاله به معرفی برترین کشورها از نظر میانگین سرانه ثروت به ازای هر فرد بالغ می پردازیم. سوئیس با بیش از 685 هزار دلار ثروت برای هر نفر در رتبه اول قرار دارد.

در این مقاله به معرفی برترین کشورها از نظر میانگین سرانه ثروت به ازای هر فرد بالغ می پردازیم. سوئیس با بیش از 685 هزار دلار ثروت برای هر نفر در رتبه اول قرار دارد.

ترووست در مقاله ای به بررسی ثروتمندترین کشورهای دنیا در سال 2022 پرداخته بود. در این مقاله تلاش میکنیم تا تصویری از کشورهای برتر از نظر میزان ثروت به ازای هر فرد را ارائه دهیم.

تصویر زیر با استفاده از داده‌های گزارش ثروت جهانی UBS در سال 2023، میانگین و میانه ثروت را در کشورهای منتخب مقایسه می‌کند.

رتبه کشورها بر اساس ثروت سرانه

در سال 2022، متوسط ثروت جهانی هر فرد بالغ به 84718 دلار رسید.

با این معیارها، سوئیس با 685226 دلار برای هر نفر در رتبه اول قرار دارد. بیش از 15 درصد از جمعیت میلیونر هستند که سومین نرخ بالا در جهان است. با این حال، وقتی به میانگین ثروت برای هر نفر نگاه می‌کنیم، 167353 دلار است که تفاوتی بیش از 517000 دلاری با سوئیس دارد.

همچون سوئیس، پنج کشور از 10 کشور برتر از نظر میانگین ثروت در اروپای غربی هستند، از جمله دانمارک، نروژ، هلند و بلژیک.

کشورهای برتر بر اساس میانگین ثروت به ازای هر نفر

جدول زیر میانگین ثروت هر بزرگسال را در سال 2022 در 39 کشور که توسط UBS تجزیه و تحلیل شده است نشان می دهد:

Rank Country Mean Wealth per Adult
1 Switzerland $685,226
2  U.S. $551,347
3  Australia $496,819
4  Denmark $409,954
5  New Zealand $388,761
6  Norway $385,338
7  Singapore $382,957
8  Canada $369,577
9  Netherlands $358,235
10  Belgium $352,814
11  France $312,235
12  UK $302,783
13  Sweden $296,800
14  Taiwan $273,788
15  Germany $256,179
16  Ireland $247,080
17  Austria $245,225
18  Israel $235,445
19  South Korea $230,760
20  Spain $224,209
21  Italy $221,370
22  Japan $216,078
23  Finland $179,986
24  Portugal $158,840
25  Greece $105,724
26  Czechia $90,393
27  China $75,731
28  Hungary $59,348
29  Mexico $55,274
30  Chile $54,082
31  Poland $52,741
32  Romania $44,320
33  Russia $39,514
34  Thailand $25,956
35  South Africa $23,956
36  Türkiye $17,578
37  Indonesia $17,457
38  India $16,500
39  Colombia $15,464
World $84,718

ایالات متحده با میانگین ثروت هر بزرگسال 551347 دلار در رتبه دوم قرار دارد.

به طور کلی، این کشور 38 درصد از میلیونرهای جهان را در خود جای داده است که بیش از سه برابر دومین کشور برتر، یعنی چین است. با شکاف بالای ثروت، نابرابری درآمد در ایالات متحده یکی از بالاترین ها در میان کشورهای توسعه یافته است.

رتبه هفتم، سنگاپور است که بالاترین میانگین ثروت را برای هر بزرگسال در سراسر آسیا دارد.

کشورهای برتر بر اساس میانه ثروت به ازای هر نفر

در اینجا رتبه کشورها بر اساس میانه ثروت برای هر بزرگسال آورده شده است:

رتبه کشور میانگین ثروت سرانه
1 Belgium $249,937
2  Australia $247,453
3  New Zealand $193,065
4  Denmark $186,041
5  Switzerland $167,353
6  UK $151,825
7  Norway $143,887
8  Canada $137,633
9  France $133,137
10  Netherlands $112,450
11  Taiwan $108,247
12  U.S. $107,739
13  Spain $107,507
14  Italy $107,315
15  Japan $103,681
16  Singapore $99,488
17  South Korea $92,719
18  Ireland $90,741
19  Finland $84,093
20  Israel $77,604
21  Sweden $77,515
22  Portugal $70,409
23  Austria $68,492
24  Germany $66,735
25  Greece $53,501
26  China $27,273
27  Hungary $26,416
28  Czechia $23,502
29  Romania $21,545
30  Poland $20,263
31  Chile $19,544
32  Mexico $18,920
33  Thailand $9,602
34  Russia $8,595
35  Türkiye $5,488
36  South Africa $5,141
37  Indonesia $4,819
38  Colombia $4,450
39  India $3,755
World $8,654

بلژیک با عبور از استرالیا برای اولین بار بالاترین رتبه را دارد. سطح بالای مالکیت خانه و افزایش قیمت خانه باعث شده است که ثروت خانوار در این کشور از سایر کشورهای اروپایی بالاتر رود.

متوسط ثروت در ایالات متحده به 107739 دلار رسید و به رتبه دوازدهم سقوط کرد.

به طور کلی، میانگین ثروت در چین سریع‌ترین رشد را داشته است و از سال 2000 هشت برابر شده و به 27273 دلار رسیده است. رشد سریع اقتصادی کشور بسیاری را به طبقه متوسط کشانده است، اما نابرابری ثروت نیز افزایش یافته است.

منبع: ویژوال کپیتالیست

//