سختگیری وام دهی در آمریکا و افزایش احتمال رکود اقتصادی

تشدید استانداردهای وام دهی در آمریکا و افزایش احتمال رکود اقتصادی

سختگیری در استانداردهای وام دهی

در ایالات‌متحده، شدت انقباض در سیاست پولی و نیز تشدید سخت­گیری در استانداردهای وام­ دهی، بیانگر افزایش احتمال رکود اقتصادی در ماه ­های آتی است، حتی اگر نتوان در خصوص زمان دقیق وقوع آن اظهار نظر کرد.

نظرسنجی فدرال رزرو نشان می‌دهد که بانک‌های ایالات متحده، اعطای تسهیلات کمتر و حتی تقاضای وام ضعیف‌تر را گزارش می‌کنند.

تشدید استانداردهای وام دهی در آمریکا

افزایش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا

داده‌های نظرسنجی فدرال رزرو که در روز دوشنبه منتشر شد نشان داد، بانک‌های ایالات متحده استانداردهای وام دهی سخت‌تر و تقاضای وام ضعیف‌تر را هم از سوی کسب‌وکارها و هم از مصرف‌کنندگان در سه ماهه دوم گزارش کردند، شواهدی مبنی بر اینکه سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی سرعت چرخ‌دنده‌های مالی کشور را همانطور که انتظار می رفت کاهش داده است.

آشفتگی اخیر بانکی باعث شده است که نیمی از بانک های مورد بررسی استانداردهای وام دهی خود را سخت تر کرده اند و این نگرانی را ایجاد کرده است که جریان مالی به اقتصاد بیش از پیش محدود شود. این مساله توانایی کسب و کارها برای سرمایه گذاری و حتی تامین سرمایه در گردش را با مشکل روبه رو می کند.

هر گونه سخت‌تر شدن قابل‌توجه در شرایط اعتباری که در پی ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها رخ داده است، ممکن است مدتی طول بکشد تا بر گستره وسیعی از مشاغل  تأثیر بگذارد.

اما به طور واضح، یک انقباض قابل توجه و طولانی در عرضه اعتبار، قطعاً توانایی شرکت ها را برای حفظ و رشد تجارت خود محدود می کند. از این رو به نظر می رسد احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا نسبت به ماه های قبل افزایش یافته است.

منبع: فدرال رزرو

//