کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی شرکت خدمات مالی Fitch

کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی شرکت خدمات مالی Fitch

با وجود توافق در ژوئن برای تعلیق سقف بدهی تا ژانویه 2025، بحران اقتصادی، کاهش مالیات، تنش‌های سیاسی مداوم و قطعنامه‌های ناگهانی اعتماد به مدیریت مطلوب مالی را کاهش داده است.

با وجود توافق در ژوئن برای تعلیق سقف بدهی تا ژانویه 2025، بحران اقتصادی، کاهش مالیات، تنش‌های سیاسی مداوم و قطعنامه‌های ناگهانی اعتماد به مدیریت مطلوب مالی را کاهش داده است.

شرکت خدمات مالی فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) رتبه‌ اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داد.

کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده

 

 

🔹با وجود توافق در ژوئن برای تعلیق سقف بدهی تا ژانویه 2025، بحران اقتصادی، کاهش مالیات، تنش‌های سیاسی مداوم و قطعنامه‌های ناگهانی اعتماد به مدیریت مطلوب مالی را کاهش داده است.

🔹نرخ بهره بالاتر و بدهی فزاینده، هزینه هایپرداخت سود را افزایش داده است. همچنین افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و پیری جمعیت باعث افزایش هزینه های سالمندان شده است. کاهش مالیات در سال 2017 در سال 2025 منقضی می شود که منجر به کسری بودجه بیشتر می شود و فشار سیاسی ممکن است به ادامه آن و بدتر شدن بیشتر وضعیت مالی منجر شود.
🔹انتظار می رود که نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 به 118.4 درصد افزایش یابد که 2.5 برابر بیشتر از میانه 39.3 درصدی رتبه “AAA” است.

تاثیر کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده بر بازارهای مالی

🔹کاهش رتبه Fitch احتمالا تأثیر شدیدی بر بازار های بدهی، ارز و بازار کالا نداشته باشد، اما می‌تواند هزینه های استقراض را افزایش داده و دسترسی به بازارهای اعتباری را مختل کند، که تشکیل سرمایه در آینده را دشوار و پرهزینه می کند. همچنین ممکن است برخی جابجایی‌ها در بازارهای سهام را در سطح جهانی در  پی داشته باشد.
🔹کاهش رتبه اعتباری، می تواند منجر به افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و افت دارایی های ریسکی شود که نتیجه آن، تقویت بیشتر طلا خواهد بود.

//