امنیت غذایی عربستان با سرمایه گذاری کشاورزی در کشورهای خارجی

عربستان چگونه در اقلیمی خشک، توانسته است امنیت غذایی خود را تامین کند؟

عربستان سعودی برای تامین امنیت غذایی خود، سرمایه گذاری های کشاورزی در خارج از کشور را سه برابر کرد

عربستان سعودی برای تامین امنیت غذایی خود، سرمایه گذاری های کشاورزی در خارج از کشور را سه برابر کرد

عربستان سعودی سرمایه گذاری های کشاورزی در خارج از کشور را سه برابر کرد

به گزارش ابوظبی، وام های صندوق توسعه کشاورزی عربستان سعودی از سال 2016 تا کنون 300 درصد رشد کرده و به ارزش بیش از 3.7 میلیارد ریال رسیده است.

منیر بن فهد السهلی، مدیرکل صندوق توسعه کشاورزی، گفت که بخشی از سرمایه گذاری های این صندوق در خارج از کشور برای کاهش تاثیرات همه گیری کووید-19 بوده است و انتظار دارد که این صندوق با هماهنگی کامل با وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی و صندوق توسعه ملی برای حمایت از استراتژی امنیت غذایی در پادشاهی به حمایت از بخش کشاورزی ادامه دهد.

کشت فراسرزمینی عربستان در آفریقا

در حالی که هدف برنامه حمایت از سرمایه گذاری های عربستان در خارج از کشور، تنوع بخشیدن و تثبیت منابع تامین مواد غذایی خارجی به عنوان بخشی از ابتکار امنیت غذایی پادشاهی است و پروژه هایی را پوشش می دهد که هشت محصول اساسی تولید می کنند، سبد سرمایه گذاری صندوق توسعه کشاورزی در خارج از کشور بالغ بر یک میلیارد ریال عربستان است که نسبت به سال 2019 حدود 55 درصد افزایش داشته است و در سال اول اجرای برنامه به 644 میلیون ریال رسیده است.

در حالی که صندوق حمایت از سرمایه گذاری های عربستان در خارج از کشور را با 284.25 میلیون ریال آغاز کرد، اکنون سرمایه گذاری ها بیش از سه برابر شده است.

پروژه های جدید

این صندوق حمایت از سرمایه گذاری های عربستان در خارج از کشور را با مبالغ 75 میلیون دلاری آغاز کرده است، به شرطی که حداقل 50 درصد محصولات این پروژه به این کشور صادر شود، زیرا این وام تا 60 درصد از ارزش پروژه را پوشش می دهد. وام ارائه شده توسط صندوق بین 25 تا 75 میلیون دلار است که شامل پروژه های جدید و توسعه پروژه های موجود می شود. این صندوق تصریح کرد که حداقل 50 درصد از شرکت درخواست کننده وام متعلق به یک شهروند سعودی باشد و این شرکت در پادشاهی به ثبت برسد.

سرمایه گذاری عربستان در تامین امنیت غذایی

به عبارت دیگر، عربستان سعودی با اعطای وام به شرکت های داخلی برای خرید زمین و تولید محصول در کشورهای خارجی بویژه استرالیا و آفریقا، و به شرطی که 50 درصد محصول خود را به عربستان صادر نمایند، توانسته است نیاز غذایی خود را تامین کند و در یک موقعیت جغرافیایی بسیار نامناسب برای کشاورزی، به یکی از الگوهای موفق تامین امنیت غذایی در جهان تبدیل شود.

//