چرا تنگه هرمز مهم است

چند درصد از نفت دنیا از تنگه هرمز می‌گذرد؟

مهمترین آبراه جهان تنگه هرمز است وچیزی در حدود ۱۶.۸ میلیون بشکه از محموله‌های نفت در جهان از این تنگه عبور می کند.

مهمترین آبراه جهان تنگه هرمز است وچیزی در حدود ۱۶.۸ میلیون بشکه از محموله‌های نفت در جهان از این تنگه عبور می کند.

یکی از مهمترین کالاهایی که در دنیا و اقتصاد امروز نقش ایفا می‌کند، نفت است. نفت و به طور کلی انرژی نقش اساسی در تولید هر کشور دارند و به همین دلیل هم برای کشورهای توسعه‌یافته اهمیت زیادی دارند. شاید گاهی شنیده باشید که چقدر روی اهمیت تنگه هرمز و سایر آبراه‌ها تاکید می‌شود. حالا سوال اینجاست که اهمیت تنگه هرمز به چه دلیل است و چند درصد از نفت دنیا از تنگه هرمز می‌گذرد؟

اهمیت آبراه‌ها در نقل و انتقال نفت

به دلیل ویژگی‌هایی که نفت دارد، برای نقل و انتقال آن به مناطق متقاضی نیاز به تدابیر خاصی است. نفت به وسیله نفتکش‌ها و از طریق دریاها و اقیانوسها منتقل می‌شود. شاید جالب باشد بدانید که در روز حدود ۴۴.۶ میلیون بشکه نفت از ۵ آبراه مهم عبور می‌کنند. این ۵ آبراه عبارتند از: تنگه مالاکا، تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز و بسفر. این تنگه‌ها و آبراهه‌ها در نقاط مختلف دنیا قرار دارند.

چند درصد از نفت دنیا از تنگه هرمز می‌گذرد؟

شاید جالب باشد بدانید که مهمترین آبراه در میان گزینه‌های بالا تنگه هرمز است. چیزی در حدود ۱۶.۸ میلیون بشکه از محموله‌های نفت در جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنند و همین موضوع موجب اهمیت آن شده است. این در حالی است که سهم تنگه مالاکا از محموله‌های نفت ۱۵.۷ میلیون بشکه است و پس از آن باب المندب با ۴.۸ میلیون بشکه، کانال سوئز با ۴.۶ میلیون بشکه و بسفر با ۲.۷ میلیون بشکه جای دارند.

نگاهی به همین موضوع نشان می‌دهد که چرا تنگه هرمز به خصوص برای کشورهای توسعه‌یافته مهم است. این اهمیت به ویژه در زمانی که کشورهای توسعه‌یافته یا واردکننده نفت تمایلی به بالا رفتن قیمت نفت نداشته باشند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

در تصویر زیر میزان محموله نفتی که در سراسر دنیا از آبراهه‌های مختلف عبور می‌کند برحسب میلیون بشکه نشان داده شده است.

اهمیت تنگه هرمز

منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا

//