خانوارهای هر استان چقدر برای مسکن هزینه می‌کنند؟

در سال 1401 هزینه اجاره مسکن برای خانوارهای ایرانی افزایش داشت. اما هر استان چقدر برای مسکن هزینه می‌کند؟

در سال 1401 هزینه اجاره مسکن برای خانوارهای ایرانی افزایش داشت. اما هر استان چقدر برای مسکن هزینه می‌کند؟

در سال‌های اخیر قیمت مسکن در بازار با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. همین مساله باعث شده تا خانوارها با مشکلات زیادی روبرو شوند. بالا رفتن قیمت خانه، منجر به رشد قیمت اجاره‌بها و هزینه‌های ساختمانی برای خانوارهای اجاره‌نشین نیز شده است. در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم که خانوارهای هر استان در سال 1401 چقدر هزینه مسکن می‌کنند؟

تهران در صدر بیشترین مخارج مسکن

با توجه به آمارهای به دست آمده از مرکز آمار ایران، در سال 1401 استان تهران بیشترین مخارج مسکن را در میان استان‌های کشور داشته است. تهرانی‌ها در این سال به طور متوسط 97 میلیون و 600 هزار تومان صرف اجاره خانه کرده‌اند. این مبلغ معادل ماهانه بیش از 8 میلیون تومان به ازای هر خانوار است. با توجه به مخارج دیگر از جمله مواد غذایی، تورم و درآمدها، رقم قابل توجهی است و به خانوارها فشار اقتصادی وارد می‌کند.

پس از تهران، البرز در رده دوم قرار دارد و پس از آن نیز فارس رتبه سوم را در کشور دارد. هر خانوار اجاره‌نشین ساکن استان البرز در سال 1401 به طور متوسط حدود 67 میلیون تومان خرج اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها کرده است. این هزینه برای هر خانوار استان فارس حدود 58 میلیون تومان است. هزینه فوق برای میانگین کل کشور 50 میلیون تومان است که ماهانه بیش از 4 میلیون تومان می‌‍شود. البته این میزان بیشتر ناشی از هزینه مسکن در کلانشهرهاست.

خراسان شمالی، کرمان و خوزستان کمترین مخارج برای مسکن

سه استان خراسان شمالی، کرمان و خوزستان کمترین مخارج مسکن را در سال 1401 در میان استان‌های کشور داشته‌اند. خانوارهای خوزستانی در سال 1401 به طور متوسط 22 میلیون تومان، کرمانی‌ها 21.6 میلیون تومان . خانوارهای خراسان شمالی حدود 19 میلیون تومان در سال 1401 صرف اجاره مسکن کرده‌اند.

نمودار زیر مخارج اجاره بهای مسکن را برای خانوارها در سال 1401 نشان می‌دهد. همان طور که دیده می‌شود تهرانی‌ها در صدر مخارج اجارهخ مسکن در کشور قرار دارند.

//