برق جهان چگونه تامین می شود؟

نیروی برق مورد نیاز برای مصرف 8 میلیارد انسان و میلیون ها بنگاه تولیدی چگونه تامین می شود؟

نیروی برق مورد نیاز برای مصرف 8 میلیارد انسان و میلیون ها بنگاه تولیدی چگونه تامین می شود؟

شیوه های تامین برق در جهان

نیروی برق مورد نیاز برای مصرف 8 میلیارد انسان و میلیون ها بنگاه تولیدی از چه شیوه هایی تامین می شود؟

در این مقاله، با استفاده از داده‌های آخرین بررسی آماری انرژی، به دنبال بررسی سهم هرکدام از شیوه های تامین برق در سراسر جهان هستیم.

برق جهان چگونه تامین می شود؟

زغال سنگ منبع اصلی تولید برق در جهان

زغال‌سنگ هنوز هم در تولید برق پیشتاز است و 35.4 درصد از تولید برق جهان در سال 2022 را تشکیل می‌دهد.

بیش از سه چهارم کل برق تولید شده از زغال سنگ در جهان فقط در سه کشور مصرف می شود. چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ است که 53.3 درصد از تقاضای جهانی زغال سنگ را تشکیل می دهد و پس از آن هند با 13.6 درصد و ایالات متحده با 8.9 درصد قرار دارند.

سوزاندن زغال سنگ برای تولید برق، و همچنین متالورژی و تولید سیمان بزرگترین منبع انتشار CO2 در جهان است. با این وجود، استفاده از آن در تولید برق از سال 1997، سالی که اولین توافقنامه جهانی آب و هوا در کیوتو، ژاپن امضا شد، 91.2 درصد رشد داشته است.

پس از زغال سنگ، به ترتیب گاز طبیعی با 22.7 درصد و برق آبی با 14.9 درصد بیشترین سهم را در تولید برق دارند.

سهم فزاینده انرژی های تجدید پذیر

حیات انرژی‌های تجدیدناپذیر رو به پایان است. از این رو کشورهایی که بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارند، مزیت استراتژیک خود را از دست خواهند داد. در سال 2022، انرژی‌های تجدیدپذیر مانند بادی، خورشیدی و زمین گرمایی، 14.4 درصد از کل تولید برق را با نرخ رشد سالانه فوق‌العاده 14.7 درصد تشکیل دادند که ناشی از دستاوردهای بزرگ انرژی خورشیدی و بادی است.

انرژی های تجدید پذیر

همچنین 9 درصد از تولید برق در جهان توسط نیروگاه های هسته ای صورت می گیرد.

منبع: ویژوال کپیتالیست

//