یک آگهی تبلیغاتی فروش خودرو در امارات

در سال‌های اخیر امارات یکی از پرمتقاضی‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس جهت واردات خودروهای لوکس بوده است.

در سال‌های اخیر امارات یکی از پرمتقاضی‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس جهت واردات خودروهای لوکس بوده است.

ترووست: در سال‌های اخیر امارات یکی از پرمتقاضی‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس جهت واردات خودروهای لوکس بوده است. از این رو خودرو در این کشور از قیمت مناسبی برخوردار است. در حالی که تیوتا کمری کارکرده مدل ۲۰۱۶ در ایران در محدوده پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، در امارات مدل صفر این خودرو حدود  ۳۰۰ میلیون تومان است.

این آگهی تبلیغاتی در امارات، نمک به زخم ایرانی‌ها پاشید

امارات:

تویوتا کمری ۲۰۱۷ صفر ۳۰۰ میلیون تومان

قیمت بنزین ۴۲ هزار تومان

ایران:

تویوتا کمری ۲۰۱۶ کارکرده ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان

این آگهی تبلیغاتی در امارات، نمک به زخم ایرانی‌ها پاشید

این آگهی تبلیغاتی در امارات، نمک به زخم ایرانی‌ها پاشید

//