کدام استان‌ها بیشترین هزینه‌های بهداشت و درمان را دارند؟

بیشترین مخارج بهداشت و درمان در میان استان‌های ایران مربوط به کجاست؟ چه مقدار از درآمد خانوارهای هر استان صرف بهداشت و درمان می‌شود؟

بیشترین مخارج بهداشت و درمان در میان استان‌های ایران مربوط به کجاست؟ چه مقدار از درآمد خانوارهای هر استان صرف بهداشت و درمان می‌شود؟

بخش سلامت و بهداشت یکی از مهمترین بخش‌ها برای رفاه خانوارهای یک کشور است. هر خانواری در کشور سالانه مبالغی در این بخش صرف می‌کند. البته لزوما مخارج بیشتر در این حوزه به معنای آن نیست که این خانوارها بیشتر از سایر استان‌ها بیمار می‌شوند. برعکس، ممکن است در برخی از مناطق دسترسی به تاسیسات بهداشتی و درمانی بیشتر باشد یا مخارج بیشتری برای پیشگیری از بیماری‌های شدیدتر صرف شود. در ادامه نگاهی به این موضوع می‌اندازیم که کدام استان‌ها بیشترین مخارج بهداشت و درمان را در سال 1401 داشته‌اند.

مرکزنشینان بیشتر خرج سلامت می‌کنند

بر اساس داده‌های به دست آمده از مرکز آمار ایران در سال 1401، خانوارهای ساکن استان‌های اصفهان، یزد و البرز بیشترین مخارج مربوط به سلامت و درمان را در سراسر کشور دارند. هر خانوار اصفهانی در سال قبل حدود 16 میلیون و 800 هزار تومان صرف این مورد کرده است. این مقدار برای یزدی‌ها 15 میلیون و 860 هزار تومان و برای البرزی‌ها 15 میلیون و 716 هزار تومان است. تهرانی‌ها هم با حدود 15 میلیون تومان در رتبه ششم این فهرست جای دارند. این مخارج برای کل کشور 12 میلیون و 438 هزار تومان برآورد شده است.

ایلام و هرمزگان در بخش مخارج بهداشت

اگر به میزان مخارجی که استان‌های مختلف در زمینه بهداشت و سلامت صرف می‌کنند نگاهی بیندازیم، خواهیم دید استان‌های هرمزگان و ایلام در انتهای این فهرست جای دارند. هرمزگانی‌ها 4 میلیون و 240 هزار تومان و ایلامی‌ها حدود 4 میلیون و 100 هزار تومان در سال 1401 صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند.

این در حالی است که اگر بر اساس سهم این مخارج از درآمد خانوارها به موضوع نگاه کنیم، نتایج متفاوتی به دست می‌آید. خراسان شمالی با حدود 11 درصد از درآمد بیشترین مخارج را نسبت به درآمد خانوار در کشور در سال 1401 داشته است. سیستان و بلوچستان، مرکزی و قم نیز همگی بیش از 10 درصد از درآمدشان را صرف بهداشت و درمان می‎کنند. این نسبت برای ایلام و هرمزگان کمتر از 4 درصد است و برای کل کشور 7.4 درصد محاسبه شده است.

//