رشد چشمگیر فقر غذایی در یک بازه چهار ساله

گزارش جدید فائو نشان می‌دهد ایرانیانی که قادر به تامین یک رژیم غذایی سالم نیستند، در مدت 4 سال دو برابر شده‌اند.

گزارش جدید فائو نشان می‌دهد ایرانیانی که قادر به تامین یک رژیم غذایی سالم نیستند، در مدت 4 سال دو برابر شده‌اند.

دیروز در جهان روز فائو و امروز روز ریشه‌کنی فقر است. به همین دلیل قصد داریم به گزارش اخیر فائو نگاهی بیندازیم و وضعیت ایران را از نظر سوتغذیه و هزینه یک زندگی سالم مشاهده کنیم.

شیوع سوتغذیه در ایران چقدر است؟

مطابق داده‌های فائو، در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 حدود 5.4 درصد بود. این نسبت در طول زمان افزایش یافته و به 6.1 درصد جمعیت در فاصله سال‌های 2020 تا 2022 رسیده است. یعنی تعداد افراد دچار سوتغذیه از 3.8 میلیون نفر به 5.3 میلیون نفر رسیده است. با این حال، میزان ناامنی شدید غذایی نیز که در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 حدود 9.5 درصد جمعیت ایران بوده، کاهش یافته و در طول سال‌های 2020 تا 2022 به 7.4 درصد رسیده است. این یعنی تعداد افرادی که درگیر ناامنی شدید غذایی بوده‌اند، از 7.8 میلیون نفر به 6.5 میلیون نفر کاهش یافته است.

هزینه یک زندگی سالم در ایران چند دلار است؟

در بخش دیگری از گزارش جدید فائو، مقدار هزینه لازم برای این که افراد رژیم غذایی سالمی را داشته باشند، آورده شده است. این میزان بر اساس برابری قدرت خرید دلار به ازای هر شخص در هر روز است. بر همین اساس هر ایرانی در سال 2021 باید حدود 4 دلار و 17 سنت در روز خرج می‌کرد تا رژیم غذایی سالمی داشت.

نکته نگران کننده این است که درصد افرادی که قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نبوده‌اند به مرور بالا رفته است. این اتفاق نیز نتیجه تشدید تورم در سال‌های اخیر است. در سال 2017 حدود 14.4 درصد از جمعیت کشور قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نبودند، اما این نسبت در سال 2021 به 30 درصد رسیده است. این یعنی جمعیت افرادی که قادر به داشتن یک رژیم غذایی سالم نیستند، از 12.2 میلیون نفر در سال 2017 به 26.4 میلیون نفر در سال 2021 رسیده است. در واقع، در یک بازه 4 ساله تعداد افراد ناتوان از خرید یک رژیم غذایی سالم بیش از دو برابر شده است. این نسبت بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای اطراف است.

در زیر نمودار مربوط به هزینه یک رژیم غذایی سالم بر اساس دلار در روز (برای یک نفر و بر اساس برابری قدرت خرید) را علاوه بر درصدی از جمعیت و تعدادی از جمعیت برخی کشورها که قادر به تهیه این رژیم غذایی نیستند، مشاهده می‌کنید.

//