شاخص مدیران خرید شهریور 1402

رشد شدید شاخص مدیران خرید در شهریور

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور با افزایش بیش از 4 واحدی نسبت به ماه قبل به بالاترین میزان در چهار ماه اخیر افزایش یافته است

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در شهریور با افزایش بیش از 4 واحدی نسبت به ماه قبل به بالاترین میزان در چهار ماه اخیر افزایش یافته است

شامخ ترکیبی کل اقتصاد شهریور 1402

 شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریور ماه عدد 54.34 محاسبه شده است که در مقایسه با مرداد ماه (49.97) افزایش یافته و بیشترین میزان چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
رشد شاخص مدیران خرید در شهریور 1402
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (48.20) در شهریور ماه کاهش داشته و به کمترین مقدار 8 ماهه اخیر رسیده‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور (55.02) بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (48.77) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته‌است.
 شاخص میزان فروش کالا و خدمات (49.93) برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته‌ و کمتر از محدوده مرزی 50 ثبت شده‌است.
در مجموع، می‌توان مهم‌ترین یافته‌های شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در ماه شهریور 1402 را به شرح زیر خلاصه کرد:
1- مسئله تامین مواد اولیه و قیمت فزآینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش صنعت است.
2- مشکل کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها و مشکلات مربوط به پیمانسپاری ارزی، در تضعیف بخش تولید نقشی اساسی داشته‌اند.
3- عدم تمایل نیروی انسانی متخصص به اشتغال، به مشکلی فراگیر در اقتصاد (به ویژه بخش صنعت) تبدیل شده است.
رشد شاخص مدیران خرید شهریور

شامخ صنعت شهریور 1402

 شاخص مدیران خرید صنعت در شهریور ماه با ثبت عدد 50.62 نسبت به ماه قبل بهبود داشته و در محدوده مرزی 50 قرار گرفته‌است، اگرچه مقدار شاخص در مقایسه با شهریور ماه سال‌های گذشته، کمتر گزارش شده است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (47.82) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است که نشان‌دهنده ادامه رکود تقاضای بخش صنعت است.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (50.20) به کمترین مقدار 17ماهه خود از اردیبهشت 1401 (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا (45.63) ضعیف‌ترین عملکرد هشت ماهه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین ماه) را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (58.19) دومین بیشترین مقدار خود را طی سری زمانی 5 ساله شامخ به ثیت رسانده است.
//