افزایش اشتغال و کاهش بیکاری

افزایش میزان اشتغال در تابستان 1402

گزارش اخیر مرکز آمار حاکی از کاهش بیکاری و افزایش اشتغال به سطوح پیش از کرونا است

گزارش اخیر مرکز آمار حاکی از کاهش بیکاری و افزایش اشتغال به سطوح پیش از کرونا است

گزارش جدید مرکز آمار، بیانگر رشد قابل توجه در میزان اشتغال و بازگشت آن به سطوح پیش از کرونا است.
همچنین بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت و تعداد جمعیت فعال نیز با رشد قابل توجه همراه بوده است.
همچنین نرخ بیکاری تابستان نیز به 7.9 درصد کاهش یافته است.
جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٤ ميليون و ٦٨٦ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.
افزایش اشتغال در تابستان
  • نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار تابستان ١٤٠٢ منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه ٧,٩ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ، ١.٠ درصد کاهش یافته است.
  • در تابستان ١٤٠٢، به ميزان ٤١,٦ درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر، از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش يافته است.
  • جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٤ ميليون و ٦٨٦ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در تابستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٠,٥ درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣٤.٠ درصد و كشاورزي با ١٥.٥ درصد قرار دارند.
  • نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه ٢٠,١ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٤٠٢ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٢.٩ درصد کاهش يافته است.
  • بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد كه ١٥,٠ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني در تابستان ١٤٠٢ بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به تابستان ١٤٠١، به ميزان ١.٢ درصد کاهش يافته است.
  • در تابستان ١٤٠٢، بررسي سهم جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر داراي اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه ٧,٩ درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ٣٩.٨ درصد از شاغلين ١٥ ساله و بيش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته كار كرده‌اند. برای مشاهده  چکیده نتایج به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

منبع: مرکز آمار

//