افزایش ذخایر ارزی ایران

افزایش ذخایر ارزی ایران به روایت صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود، برآورد قبلی از میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران را افزایش داده است

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود، برآورد قبلی از میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران را افزایش داده است

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود، برآورد قبلی از میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال جاری به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است و انتظار می رود این رقم در سال آینده به 24.3 میلیارد دلار افزایش یابد.

رشد قابل توجه درآمدهای نفتی ایران در سال جاری و عبور از سقف 4 ساله از عوامل اصلی رشد ذخایر ارزی کشور بوده است.

همچنین آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران در کره جنوبی در کنار آزادی ذخایر ارزی نزد کشورهای عراق و لوکزامبورگ از دیگر دلایل رشد ذخایر ارزی ایران می باشند.

افزایش ذخایر ارزی ایران

ذخایر ارزی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه

با این حال، میزان ذخایر ارزی ایران نسبت به کشورهای منطقه در سطح پایینی قرار دارد. به عنوان مثال ذخایر ارزی عربستان بیش از 20 برابر ایران و در حدود 430 میلیارد دلار گزارش شده است.

همچنین ذخایر ارزی امارات متحده عربی نیز در حدود 170 میلیارد دلار برآورد شده است.

تحریم های خارجی در بیش از یک دهه گذشته و فشار بر صادرات نفتی ایران از دلایل کاهش ذخایر ارزی کشور بوده است.

منبع: صندوق بین المللی پول

//