هزینه جنگ روسیه با اوکراین چقدر است؟

روسیه در یک سال و نیم پس از آغاز تهاجم همه جانبه خود، حدود ۱۶۷.۳ میلیارد دلار برای جنگ علیه اوکراین هزینه کرده که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف تجهیزاتی شده که توسط نیروهای مسلح اوکراین نابود شده است. بر اساس گزارش فوربس، روسیه روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای جنگ در اوکراین هزینه می کند.

روسیه در یک سال و نیم پس از آغاز تهاجم همه جانبه خود، حدود ۱۶۷.۳ میلیارد دلار برای جنگ علیه اوکراین هزینه کرده که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف تجهیزاتی شده که توسط نیروهای مسلح اوکراین نابود شده است. بر اساس گزارش فوربس، روسیه روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای جنگ در اوکراین هزینه می کند.

ترووست: روسیه در یک سال و نیم پس از آغاز تهاجم همه جانبه خود، حدود ۱۶۷.۳ میلیارد دلار برای جنگ علیه اوکراین هزینه کرده که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف تجهیزاتی شده که توسط نیروهای مسلح اوکراین نابود شده است. بر اساس گزارش فوربس، روسیه روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای جنگ در اوکراین هزینه می کند.

هزینه نظامی مستقیم و هزینه تجهیزات از دست رفته روسیه در طول ۱۸ ماه جنگ (از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تا ۲۴ اوت ۲۰۲۳) حدود ۱۶۷.۳ میلیارد دلار برآورد می شود. این برآورد شامل هزینه های دفاعی ثابت که مربوط به عملیات های نظامی نیست و همچنین زیان های اقتصادی روسیه نمی شود.

بزرگ ترین اقلام هزینه ای: تضمین عملیات نظامی (۵۱.۳ میلیارد دلار)، حقوق نظامیان (۳۵.۱ میلیارد دلار)، غرامت به خانواده های کشته شدگان (۲۵.۶ میلیارد دلار) و زخمی ها (۲۱ میلیارد دلار) و هزینه تجهیزات تخریب شده (۳۴ میلیارد دلار).

پس از سقوط سریع ارزش روبل، “هزینه” هر سرباز روسی برای بودجه فدراسیون روسیه به طور قابل توجهی کاهش یافت. اگر برای سال ۲۰۲۲ مجموع پرداخت ها به ازای هر یک از سربازان حدود ۲۰۰ دلار در روز بود، اکنون این رقم به حدود ۱۲۰ دلار در روز رسیده است.

روسیه در یک سال و نیم جنگ با اوکراین چقدر هزینه کرده است؟

همچنین با سقوط روبل، هزینه خدمات به ارتش به دلار آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یافت. اگر با نرخ ۶۰ روبل به ازای هر دلار حساب کنیم، هزینه غرامت به خانواده متوفی در فدراسیون روسیه حدود ۱۱۰،۰۰۰ دلار بود، که اکنون به تنها حدود ۶۵،۰۰۰ دلار رسیده است. میزان غرامت به زخمی ها به ترتیب از ۴۵،۰۰۰ دلار به ۲۷،۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

با این حال، براساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، میزان تلفات روسیه در ماه های اخیر در سطح بسیار بالاتری نسبت به سال گذشته بوده است. بر این اساس، روسیه مجبور به صرف هزینه بیشتری برای پرداخت غرامت به خانواده سربازان کشته شده خود است.

روسیه در یک سال و نیم جنگ با اوکراین چقدر هزینه کرده است؟

قسمت عمده هزینه های فدراسیون روسیه در جنگ اوکراین به مهمات و حمایت نظامی از ارتش مربوط است. هزینه کل این بخش ۵۱.۳۴ میلیارد دلار است. در عین حال روس ها در یک سال و نیم جنگ بیش از ۹ میلیارد دلار برای تامین توپخانه خود هزینه کردند. کل هزینه موشک های شلیک شده به خاک اوکراین تاکنون به مبلغ سنگین بیش از ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

//