مقاصد اصلی گردشگران ایرانی

مقاصد اصلی گردشگران ایرانی کجاست؟

مقاصد اصلی گردشگران ایرانی در سال 1401 کدام شهرها بوده است، آن ها در کدام شهرها اقامت داشته اند و در کدام گروه سنی قرار داشتند؟

مقاصد اصلی گردشگران ایرانی در سال 1401 کدام شهرها بوده است، آن ها در کدام شهرها اقامت داشته اند و در کدام گروه سنی قرار داشتند؟

گزارش شرکت سفرهای علی بابا از سال 1401 نکات جالبی از ذائقه سفر ایرانیان، مقاصد اصلی گردشگران ایرانی و رده سنی آن ها ارائه می دهد.

سن گردشگران ایرانی

در بین مشتریان علی بابا، گروه های سنی 24-18 سال و 34-25 سال هردو تقریبا با 33 درصد بالاترین سهم را در بین گروه های سنی مختلف گردشگران ایرانی به خود اختصاص داده اند.

سن گردشگران ایرانی

محبوب ترین مقاصد

محبوب ترین ها نزد گردشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور کدام شهرها بوده اند؟

استانبول، دبی و نجف مقاصد اصلی گردشگران ایرانی در خارج از کشور بوده است.

مقاصد اصلی گردشگران ایرانی

پرطرفدارترین تورها

تورهای کیش، استانبول، مشهد، دبی و قشم به ترتیب پرطرفدارترین تورها نزد ایرانیان بوده اند.

پرطرفدارترین تورها

پرتقاضاترین هتل ها

در بین هتل های داخلی، شهرهای مشهد، تهران و کیش بیشترین مقصد برای گردشگران بوده اند و در بین هتل های خارجی، به ترتیب استانبول، دبی و وان بیشترین تقاضا را داشته اند.

پرطرفدارترین هتل ها

منبع: علی بابا

//