ایرانیان مقیم آمریکا

محل زندگی، شغل و درآمد ایرانیان در آمریکا

مهاجران ایرانی نسبت به جمعیت متولد شده در ایالات متحده و کل جمعیت مهاجر، از تحصیلات بسیار بالاتر و وضعیت مالی بهتری برخوردار هستند.

مهاجران ایرانی نسبت به جمعیت متولد شده در ایالات متحده و کل جمعیت مهاجر، از تحصیلات بسیار بالاتر و وضعیت مالی بهتری برخوردار هستند.

پراکندگی در ایالت ها و شهرهای کلیدی

در سال 2019، در حدود 385000 مهاجر ایرانی در ایالات متحده آمریکا زندگی می کردند. در آن سال، ایرانیان کمتر از 1 درصد از بیش از 44.9 میلیون مهاجر در آمریکا را تشکیل می دادند.

در دوره 19-2015، 54 درصد از مهاجران ایرانی در ایالت کالیفرنیا زندگی می کردند و 29 درصد در ایالت لس آنجلس ساکن بودند. سه ایالت بعدی با بیشترین جمعیت مهاجر ایرانی عبارتند از تگزاس (8 درصد)، نیویورک (5 درصد) و ویرجینیا (4 درصد).

اما از نظر سکونت در شهرها، بیشترین سهم مهاجران ایرانی در لس آنجلس (36 درصد) زندگی می‌کردند. واشنگتن دی سی (6 درصد)؛ نیویورک (5 درصد)؛ و سانفرانسیسکو (5 درصد) در رتبه های بعدی قرار داشتند.

پراکندگی ایرانیان در شهرهای بزرگ آمریکا

برای یک نقشه تعاملی که مناطق شهری با بیشترین غلظت مهاجران از ایران و سایر کشورها را نشان می دهد، اینجا را کلیک کنید.

پراکندگی ایرانیان در شهرهای بزرگ آمریکا

سن، تحصیلات و اشتغال

مهاجران ایرانی، به عنوان یک گروه، از کل جمعیت متولد آمریکا و حتی آمریکایی های متولد شده در خارج از خاک این کشور پیرتر هستند. میانگین سنی برای ایرانیان 55 سال بود، در مقایسه با 46 سال برای کل جمعیت متولد شده در خارج از آمریکا و 37 سال برای متولدین بومی.

نمودار زیر، توزیع سنی ایرانیان را در مقایسه با بومیان آمریکا و سایر مهاجرین به این کشور نشان می دهد.

میانگین سنی مهاجرین ایرانی در آمریکا

در سال 2019، تنها 2 درصد از مهاجران ایرانی زیر 18 سال سن داشتند، در مقایسه با 25 درصد از جمعیت متولد شده در ایالات متحده و 6 درصد از کل جمعیت متولد شده در خارج از کشور. 70 درصد از مهاجران ایرانی بین 18 تا 64 سال سن داشتند در حالی که 28 درصد از آنها 65 سال یا بیشتر سن داشتند.

مهاجران ایرانی نسبت به جمعیت متولد شده در ایالات متحده و کل جمعیت مهاجر، از تحصیلات بسیار بالاتری برخوردار هستند. در سال 2019، 59 درصد از ایرانیان 25 ساله یا بالاتر، مدرک لیسانس یا بالاتر را گزارش کردند، در حالی که این رقم در بزرگسالان متولد آمریکا و مهاجران 33 درصد بود. تنها 7 درصد از مهاجران ایرانی دیپلم دبیرستان یا معادل آن نداشتند، در مقایسه با 26 درصد از مهاجران به طور کلی و 8 درصد از متولدین ایالات متحده.

تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا

تعداد دانش آموزان و دانشجویان بین المللی از ایران در ایالات متحده در دهه 1950 تا 1970 افزایش یافت و در طول سال تحصیلی 80-1979 به اوج خود رسید (با 53300 ایرانی معادل 18 درصد از 286300 دانشجوی بین المللی که در ایالات متحده تحصیل می کردند) اما در سالهای پس از انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافت. جمعیت دانشجویان بین‌المللی ایرانی در سال 2000-2001 به 1800 نفر رسید، اما به آرامی بهبود یافته و از سال 14-2013 بین 10000 تا 13000 تثبیت شده است.

شغل ایرانیان در آمریکا

اکثر کارگران مهاجر ایرانی در مشاغل مدیریتی، تجاری، علمی و هنری (62 درصد) مشغول بودند که نسبت بسیار بالاتر از متولدین ایالات متحده (41 درصد) و همه مهاجران (35 درصد) است. حدود 18 درصد از کارگران ایرانی الاصل در مشاغل فروشندگی و اداری و پس از آن 9 درصد در مشاغل خدماتی بودند.

نمودار زیر، کارگران شاغل در نیروی کار غیرنظامی ایالات متحده (سن 16 سال و بالاتر) را بر اساس شغل و مبدا در سال 2019 نشان می دهد.

تحصیلات ایرانیان در آمریکا

وضعیت درآمد و فقر ایرانیان مقیم آمریکا

مهاجران ایرانی به طور قابل توجهی درآمد متوسط خانوارهای بالاتری نسبت به کل جمعیت مهاجر و بومی دارند. در سال 2019، مهاجران ایرانی میانگین درآمد خانوار خود را 79000 دلار گزارش کردند که در مقایسه با 64000 دلار و 66000 دلار برای کل جمعیت خارجی متولد شده و بومی به میزان قابل توجهی بالاتر است.

در سال 2019، مهاجران ایرانی به اندازه جمعیت متولد شده در ایالات متحده (12 درصد) در فقر بودند که این رقم کمی کمتر از 14 درصد برای همه مهاجران است.

منبع: موسسه سیاست مهاجرت آمریکا

//