ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان

محصولات کشاورزی و صادرات آنها یکی از منابع درآمدزایی اقتصادهای مختلف هستند. در برخی موارد کشورها پتانسیل لازم برای سود بردن از آنها را دارند اما این ظرفیت بالفعل نمی‌شود.

محصولات کشاورزی و صادرات آنها یکی از منابع درآمدزایی اقتصادهای مختلف هستند. در برخی موارد کشورها پتانسیل لازم برای سود بردن از آنها را دارند اما این ظرفیت بالفعل نمی‌شود.

اقتصاد از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. این بخش‌ها به طور کلی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات هستند. هر کشوری ظرفیت‌های مختلفی در این بخش‌ها دارد. در بخش کشاورزی ایران برخی پتانسیل‌ها رادارد که به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. نمونه آن هم زعفران است. البته این موضوع در گردو هم دیده می‌شود. طبق آمار فائو (سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد) ایران سومین تولیدکننده بزرگ گردو در جهان در سال 2021 بوده است.

نگاهی به بازار جهانی گردو

مروری بر آمار فائو نشان می‌دهد در سال 2021 در دنیا حدود 3.5 میلیون تن گردو تولید شده است. از این میزان، سهم ایران حدود 387هزار تن است. این رقم معادل با 11 درصد از کل تولید گردو در دنیاست. به این ترتیب، ایران پس از کشورهای چین و آمریکا در رتبه سوم تولید گردو در جهان قرار می‌گیرد. البته در سال‌های 2006 و 2007 تولید گردو در ایران از آمریکا هم بیشتر بود و ایران رتبه دوم دنیا را در اختیار داشت. در رتبه‌های چهارم تا دهم تولید گردو در دنیا نیز به ترتیب کشورهای ترکیه، شیلی، بورکینافاسو، مکزیک، اوکراین، یونان و رومانی قرار دارند.

بزرگترین صادرکنندگان گردو در دنیا

در حالی که ایران جزو بزرگترین تولیدکنندگان گردو در جهان است، در فهرست بزرگترین صادرکنندگان قرار ندارد. بزرگترین صادرکنندگان گردو در دنیا در سال 2022 میلادی آمریکا، مکزیک و شیلی هستند که به ترتیب 882، 466 و 214 میلیون دلار از صادرات این محصول به دست آورده‌اند. پس از این سه کشور نیز کشورهای چین، آلمان، اوکراین، ترکیه، مولداوی، رومانی و هلند در فهرست بزرگترین صادرکنندگان گردو در دنیا جای دارند. در واقع تنها سه کشور ایران، بورکینافاسو و یونان از 10 تولیدکننده بزرگ در فهرست بزرگترین صادرکنندگان گردو جای ندارند.

نمودار زیر سهم تولید گردو در ایران را در مقایسه با سایر تولیدکنندگان بزرگ گردو در دنیا در سال 2021 نشان می‌دهد. منبع این نمودار سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) است.

//