زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی دوشنبه۲۷ می ۲۰۲۴
تعطیلی
تعطیلی بانکی – انگلستان
تعطیلی
تعطیلی بانکی آمریکا
11:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (مه)
پیش بینی: 90.5
واقعی: 90.4
11:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (مه)
پیش بینی: 89.9
واقعی: 88.3
11:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (مه)
پیش بینی: 90.4
واقعی: 89.3
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Lane
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 2.8%
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
21:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Williams
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی سه شنبه۲۸ می ۲۰۲۴
05:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.1%
08:25
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bowman
پیش بینی:
واقعی:
08:25
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Mester
پیش بینی:
واقعی:
08:25
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس – Jordan
پیش بینی:
واقعی:
08:25
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا – Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
08:30
JPY
شاخص خالص بهای مصرف کننده (سالانه)
پیش بینی: 2.2%
واقعی: 1.8%
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 3.1%
واقعی: 5.5%
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 1.6%
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 7.3%
واقعی: 7.4%
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Balz
پیش بینی:
واقعی:
17:25
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (مه)
پیش بینی: 96.0
واقعی: 102.0
19:00
USD
حراج اوراق با سررسید 2 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.917%
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 5 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.553%
20:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Daly
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی ( امروز ) چهارشنبه۲۹ می ۲۰۲۴
05:00
AUD
شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: -2.9%
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن – Adachi
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (ژوئن)
پیش بینی: -22.5
واقعی: -20.9
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.4%
واقعی: 2.4%
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.1%
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 7 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.650%
21:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Williams
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا – Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی پنجشنبه۳۰ می ۲۰۲۴
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -1.900M
واقعی:
02:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bostic
پیش بینی:
واقعی:
03:30
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس – Jordan
پیش بینی:
واقعی:
05:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.8%
واقعی:
05:00
AUD
شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
05:30
NZD
گزارش سالانه بودجه
پیش بینی:
واقعی:
10:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (مه)
پیش بینی: 102.3
واقعی:
10:30
CHF
تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
10:30
CHF
تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
12:30
EUR
نرخ بیکاری (آوریل)
پیش بینی: 6.5%
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص بیمه شدگان بیکار
پیش بینی: 1,800K
واقعی:
16:00
USD
شاخص قیمتی Core PCE (سه ماهه اول)
پیش بینی: 3.70%
واقعی:
16:00
USD
تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.6%
واقعی:
16:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 3.1%
واقعی:
16:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (آوریل)
پیش بینی: -91.90B
واقعی:
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 218K
واقعی:
16:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
حساب جاری (سه ماهه اول)
پیش بینی: -5.5B
واقعی:
17:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -1.1%
واقعی:
18:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام – گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -1.900M
واقعی:
18:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing – اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Williams
پیش بینی:
واقعی:
22:20
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان – Bailey
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۳۱ می ۲۰۲۴
00:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه)
پیش بینی: 1.9%
واقعی:
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 50.5
واقعی:
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (مه)
پیش بینی: 51.5
واقعی:
05:30
NZD
گزارش سالانه بودجه
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
09:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
11:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص – Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 2.7%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.5%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده – CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
16:00
CAD
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی – GDP (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی – GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی – GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (مه)
پیش بینی: 40.8
واقعی:
18:00
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.5%
واقعی:
18:30
CAD
تراز بودجه (سالانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی – خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی شنبه۰۱ ژوئن ۲۰۲۴
01:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو – Bostic
پیش بینی:
واقعی: