ایرانی‌ها چقدر در گرجستان خرج می‌کنند؟

گرجستان یکی از مقاصدی است که چند سالی است برای ایرانیان مطرح شده است. هر ساله هزاران ایرانی از این سرزمین بازدید می‌کنند. اما روند ورود ایرانیان به این کشور در سال‌های اخیر چه تغییری کرده و مخارج ایرانیان در آن چقدر است؟

گرجستان یکی از مقاصدی است که چند سالی است برای ایرانیان مطرح شده است. هر ساله هزاران ایرانی از این سرزمین بازدید می‌کنند. اما روند ورود ایرانیان به این کشور در سال‌های اخیر چه تغییری کرده و مخارج ایرانیان در آن چقدر است؟

چند سالی است که سفرهای خارجی از سوی طبقه متوسط و بالاتر ایران بیشتر از پیش شده است. در واقع، این سفرها به نوعی وارد هزینه بخشی از خانوارها شده است. این سفرهای خارجی عموما به همسایه‌های کشور، مخصوصا ترکیه صورت می‌گیرد. با این حال، صرفا به این کشور محدود نمی‌شود. یکی از این مقاصد سفر، گرجستان است که در سال‌های اخیر مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. در ادامه نگاهی به این می‌اندازیم که چند ایرانی به این کشور می‌روند و چقدر در گرجستان خرج می‌کنند؟

سیر صعودی سفر ایرانی‌ها به گرجستان

در سال جاری بازدید ایرانی‌ها از گرجستان افزایش یافته است. در نیمسال اول سال 2023 میلادی 50 هزار و 932 ایرانی به گرجستان سفر کرده‌اند. با این اعداد و ارقام، ایران هشتمین مبدا مهم سفر به این کشور به شمار می‌آید. در واقع، در نیمسال اول سال جاری میلادی تعداد ایرانیان مسافر به این کشور در مقایسه با سال قبل حدود 37 درصد افزایش یافته است. مدت زمان اقامت ایرانی‌ها در این کشور نیز از سال 2016 تا 2022 بین 5 تا 7 شب بوده است.

ایرانی‌ها چقدر در گرجستان خرج می‌کنند؟

طبق آمار و ارقام موجود، هر ایرانی‌ مسافر گرجستان در سال 2016 میلادی یعنی 7 سال قبل، 1916 لاری خرج می‌کرد که جزو 5 کشور دست و دلباز مسافر به این کشور قرار می‌گیرد. اما روند مخارج ایرانیان افت و خیز داشته است. در سال2017 این مخارج به نفری 1812 لاری کاهش پیدا کرد. در سال 2018 این مخارج به 2072 لاری و در سال بعدی به 2092 لاری رسید. با توجه به دوره کرونا سال‌های 2020 و 2021 اطلاعات به خصوصی ندارند اما در سال 2022 سهم هر ایرانی 3393 لاری بوده است. البته جامعه آماری ایرانیان این تحقیق نسبتا کوچک بوده است. هر سه لاری تقریبا معادل با یک یورو یا به عبارتی 18360 تومان است.

//