انتقاد نماینده مجلس از دهک بندی‌ها در کشور

علی اکبر بسطامی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش قیمت نان، اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی در همان شروع مجلس یازدهم فرمودند باید مجلس چند برنامه از جمله؛ توجه به فرهنگ، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را در دستور کار قرار دهد. اما متاسفانه بعضا سیاست‌هایی را که در مجلس و دولت دنبال می کنیم باعث شده که در خانواده های بسیار محروم، نان بخور و نمیر آن ها به نخور و بمیر تبدیل شده است

علی اکبر بسطامی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش قیمت نان، اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی در همان شروع مجلس یازدهم فرمودند باید مجلس چند برنامه از جمله؛ توجه به فرهنگ، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را در دستور کار قرار دهد. اما متاسفانه بعضا سیاست‌هایی را که در مجلس و دولت دنبال می کنیم باعث شده که در خانواده های بسیار محروم، نان بخور و نمیر آن ها به نخور و بمیر تبدیل شده است

ترووست :عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مردمان ما در خط فقر مطلق هستند، گفت: عشایر نقاط مرزی که مرز داران بی جیره و مواجب نظام هستند، زندگیشان به جهت عدم تامین معیشت و نان به درستی تامین نمی شود، شغل هایشان را از دست داده و حاشیه نشین شهرها شده اند.

 علی اکبر بسطامی در رابطه با افزایش قیمت نان، اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی در همان شروع مجلس یازدهم فرمودند باید مجلس چند برنامه از جمله؛ توجه به فرهنگ، اقتصاد و معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را در دستور کار قرار دهد. اما متاسفانه بعضا سیاست‌هایی را که در مجلس و دولت دنبال می کنیم باعث شده که در خانواده های بسیار محروم، نان بخور و نمیر آن ها به نخور و بمیر تبدیل شده است؛ بسیاری از مردمان ما در خط فقر مطلق هستند و با مشکل عدم بهره مندی از مواد مغذی در کشور دست و پنجه نرم می کنند؛ بنابراین اگر ما هر از چند گاهی نان را گران کنیم، دیگر حقیقتا سفره‌ای در خانواده های محروم نمی‌ماند.

برخی از خانواده ها در خط بقاء هستند

وی ادامه داد: برخی از خانواده ها در خط بقا هستند لذا می طلبد که هم مجلس و هم دولت به اقشاری که محروم هستند و «نان» قوت قالب شان است توجه بیشتری نشان دهد و نیاز است باز توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و انرژی را سر سفره خانواده ها بیاوریم.

خانه و ماشین جزو کالای ضروری است نه کالای لوکس

بیشتر توده های محروم و دهک‌های 1 تا 6 جزو خط فقر مطلق هستند

آقای بسطامی اظهار داشت: امروز مسکن بیش از 70 درصد هزینه ی خانوارها را در بر می گیرد؛ خانواده های محروم نمی توانند ازدواج بچه هایشان را ببینند و قادر به تامین مسکن برای آنها هم نیستند؛ ما نمی‌توانیم بگوییم که ماشین یا خانه، جزو کالاهای لوکس است بلکه کالای ضروری هستند و خانوارهای فقیر نه تنها نمی توانند آن را تامین کنند بلکه اگر هر انسانی روزانه 2 هزار کالری مواد مغذی را مصرف نکند، جزو خط فقر مطلق خواهد بود و بر این اساس در کشور ما بیشتر توده های محروم و دهک‌های 1 تا 6 هم جزو خط فقر مطلق هستند.

دولت قیمت نان را اصلاح کند

وی با بیان اینکه گران کردن نان قطعا اثر مستقیم بر سفره و معیشت مردم دارد، گفت: شهید مطهری فرمودند« نظام اسلامی باید به کسانی خدمت کند که نه زبان شکایت دارند و نه زبان تشکر»؛ این ها صاحبان اصلی انقلاب هستند و متاسفانه در خط فقر مطلق به سر می برند و دولت باید اقدام به اصلاح قیمت نان بکند و آن را به قیمت قبلی باز گرداند؛ البته قیمت نان جزو اولویت های اصلی است و کیفیت و توزیع عادلانه نان هم از مباحث دیگری است که باید به آن توجه شود.

عشایر نقاط مرزی حاشیه نشین شهرها شده‌اند

آقای بسطامی با اشاره به مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، گفت: عشایر نقاط مرزی که مرز داران بی جیره و مواجب نظام هستند، زندگیشان به جهت عدم تامین آرد و نان با مشکل مواجه شده است، شغل هایشان را از دست داده و حاشیه نشین شهرها شده اند. بنده که سال‌ها با اقشار آسیب پذیر در نقاط مختلف کشور کار کردم امروز اعلام می کنم، پاشنه آشیل نظان جمهوری اسلامی، گران کردن نان و مساله معیشت خانواده ها است که باید در آن تجدید نظر شود.

دهک بندی ها نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای عقلی

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هدفمندی یارانه ها هم به درستی انجام نشد چون نه به تولید اختصاص یافت و نه به معیشت مردم و دهک بندی‌ها هم نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای عقلی و مادامی که ما اطلاعات کامل و درستی نداشته باشیم، نمی توانیم تصمیم درستی بگیریم. در حال حاضر نه تنها 3 دهک اول بلکه تا دهک‌های 5 و 6 تحت تاثیر شرایط گرانی قرار گرفته‌اند و اقشاری که در دهک 1 هستند به خاطر وام هدفمندی به دهک 8 می‌روند که نیاز است اطلاعات ما نسبت به خانوارها اصلاح شود.

//