چند ایرانی بیش از یک میلیون دلار دارند؟

تازه‌ترین گزارش ثروت جهانی که در سال 2023 منتشر شده، نشان می‌دهد ایران از نظر افزایش تعداد میلیونرها (برحسب میلیون دلار) در دنیا رتبه دوم را دارد.

تازه‌ترین گزارش ثروت جهانی که در سال 2023 منتشر شده، نشان می‌دهد ایران از نظر افزایش تعداد میلیونرها (برحسب میلیون دلار) در دنیا رتبه دوم را دارد.

تعداد ثروتمندان بالای یک میلیون دلار در ایران

تازه‌ترین گزارش ثروت جهانی که در سال 2023 منتشر شده، نشان می‌دهد ایران از نظر افزایش تعداد میلیونرها (برحسب میلیون دلار) در دنیا رتبه دوم را دارد.

گزارش ثروت جهانی که از سوی شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی UBS منتشر می‌شود، تعداد میلیونرهای دنیا را 59.4 میلیون نفر در انتهای 2021 تخمین زده است.
بر اساس این گزارش، در سال 2022 به میلیونرهای ایرانی (ایرانیانی که بیش از یک میلیون دلار ثروت دارند) 104 هزار نفر افزوده شده است. این مساله در شرایط تورم شدید سال‌های اخیر نکته مهمی است و نشان دهنده افزایش اختلاف ثروت بین اقشار جامعه است.

تغییر در تعداد میلیونرهای کشورها
تعداد ثروتمندان بالای یک میلیون دلار در ایران

نکته دیگر جالب اینجاست که تعداد میلیونرها در دنیا در سال 2022 حدود 3.5 میلیون نفر کمتر شده است.

در رتبه اول افزایش تعداد میلیونرها در سال 2022 ابتدا کشور برزیل قرار دارد و پس از آن به ترتیب ایران، نروژ، مکزیک و روسیه جای دارند. با افزایش 104 هزار نفری تعداد میلیونرهای ایرانی، حالا تعداد میلیونرهای کشور بر اساس تخمین این موسسه سوئیسی به 246 هزار نفر رسیده است.

منبع: فوربس

//