رتبه ایران در درآمد سرانه

رتبه ایران در درآمد سرانه

درآمد سرانه از تقسیم مجموع ارزش افزوده خلق شده در یک اقتصاد در طول یک سال بر تعداد جمعیت آن اقتصاد به دست می آید.

درآمد سرانه از تقسیم مجموع ارزش افزوده خلق شده در یک اقتصاد در طول یک سال بر تعداد جمعیت آن اقتصاد به دست می آید.

مفهوم درآمد سرانه چیست؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) معیاری است که ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد در طول یک سال را نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن به دست می آید و در واقع ارزش افزوده خلق شده در یک اقتصاد به ازای هر فرد را بیان می کند. مقداری که از این محاسبه حاصل می شود، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور است. تولید ناخالص داخلی سرانه از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

تولید ناخالص داخلی سرانه معیاری برای میانگین یا متوسط درآمد شخصی مردم یک کشور خاص نیست، چرا که درآمد ایجادشده در یک اقتصاد، به صورت مساوی بین جمعیت آن کشور تقسیم نمی شود. اما درآمد سرانه معیاری برای سلامت نسبی کل اقتصاد و صنعت هر کشور است.

درآمد سرانه کشورهای مختلف جهان

رتبه بندی کشورهای مختلف جهان بر اساس درآمد سرانه در سال 2023

جدول زیر، رتبه کشورهای مختلف جهان و میزان درآمد سرانه هر کدام را بر اساس دلار آمریکا نشان می دهد.

آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، از نظر درآمد سرانه در جایگاه نهم قرار گرفته است. اما چین که عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را یدک می کشد، از نظر درآمد سرانه در جایگاه 76م قرار دارد.

رتبه کشور درآمد سرانه (دلار آمریکا)
1 Monaco 234317
2 Liechtenstein 169260
3 Luxembourg 133745
4 Bermuda 112653
5 Ireland 101109
6 Switzerland 93525
7 Norway 89242
8 Cayman Islands 85250
9 United States 69185
10 Iceland 69133
11 Denmark 68037
12 Australia 66916
13 Singapore 66822
14 Qatar 66799
15 Sweden 60730
16 Greenland 58185
17 Netherlands 57871
18 Israel 54111
19 Austria 53840
20 Finland 53703
21 Canada 52112
22 Belgium 51166
23 Germany 51073
24 San Marino 50425
25 British Virgin Islands 49444
26 Hong Kong 49259
27 New Zealand 48824
28 United Kingdom 46542
29 France 44229
30 Macau 43555
31 United Arab Emirates 43295
32 Andorra 42066
33 Japan 39650
34 Italy 35579
35 New Caledonia 34994
36 South Korea 34940
37 Malta 33642
38 Puerto Rico 32716
39 Cyprus 32281
40 Lebanon 32252
41 Kuwait 32150
42 Brunei 31449
43 Spain 30058
44 Aruba 29342
45 Slovenia 29135
46 Estonia 27991
47 Bahamas 27478
48 Bahrain 26563
49 Sint Maarten 26199
50 Portugal 24651
51 Lithuania 23844
52 Saudi Arabia 23186
53 Slovakia 21390
54 Latvia 21267
55 Turks and Caicos Islands 20909
56 Greece 20571
57 French Polynesia 19915
58 Oman 19509
59 Cook Islands 19264
60 Anguilla 19216
61 Hungary 18728
62 Saint Kitts and Nevis 18083
63 Iran 17984
64 Poland 17736
65 Uruguay 17313
66 Barbados 17225
67 Croatia 16983
68 Chile 16265
69 Montserrat 16199
70 Trinidad and Tobago 16033
71 Antigua and Barbuda 15246
72 Romania 14698
73 Panama 14618
74 Curacao 14183
75 Costa Rica 12472
76 China 12437
77 Nauru 12390
78 Russia 12259
79 Bulgaria 12207
80 Seychelles 12085
81 Palau 12084
82 Cuba 11255
83 Malaysia 11101
84 Argentina 10761
85 Maldives 10366
86 Kazakhstan 10055
87 Mexico 10046
88 Saint Lucia 9824
89 Turkey 9661
90 Montenegro 9252
91 Guyana 9026
92 Grenada 8950
93 Mauritius 8873
94 Serbia 8643
95 Turkmenistan 8508
96 Dominican Republic 8477
97 Saint Vincent and the Grenadines 8440
98 Gabon 7911
99 Equatorial Guinea 7605
100 Dominica 7571
101 Brazil 7507
102 Bosnia and Herzegovina 7143
103 Belarus 7121
104 Thailand 7067
105 South Africa 7055
106 Botswana 6805
107 Peru 6622
108 North Macedonia 6600
109 Albania 6396
110 Belize 6229
111 Marshall Islands 6111
112 Colombia 6104
113 Paraguay 6035
114 Ecuador 5965
115 Libya 5791
116 Tuvalu 5370
117 Azerbaijan 5296
118 Suriname 5259
119 Jamaica 5184
120 Georgia 4975
121 Armenia 4967
122 Guatemala 4883
123 Namibia 4836
124 Iraq 4686
125 Fiji 4647
126 Ukraine 4596
127 El Salvador 4551
128 Mongolia 4510
129 Moldova 4468
130 Tonga 4451
131 Indonesia 4333
132 Jordan 4058
133 Eswatini 3969
134 Venezuela 3965
135 Samoa 3919
136 Sri Lanka 3918
137 Egypt 3898
138 Morocco 3853
139 Tunisia 3807
140 Vietnam 3721
141 Algeria 3700
142 Micronesia 3573
143 Palestine 3514
144 Philippines 3461
145 Djibouti 3348
146 Bolivia 3345
147 Cape Verde 3293
148 Vanuatu 3073
149 Bhutan 3063
150 Honduras 2772
151 Papua New Guinea 2673
152 Laos 2569
153 Ivory Coast 2539
154 Sao Tome and Principe 2486
155 Bangladesh 2450
156 Ghana 2409
157 Solomon Islands 2306
158 India 2274
159 Angola 2258
160 Republic of the Congo 2200
161 Mauritania 2166
162 Kenya 2086
163 Nicaragua 2046
164 Uzbekistan 2032
165 Nigeria 2019
166 Kiribati 1765
167 Cameroon 1668
168 Haiti 1664
169 Senegal 1637
170 Comoros 1631
171 Cambodia 1608
172 Timor-Leste 1517
173 Zimbabwe 1508
174 Pakistan 1480
175 Benin 1361
176 Kyrgyzstan 1339
177 Guinea 1185
178 Nepal 1159
179 Tanzania 1136
180 Zambia 1095
181 Myanmar 1089
182 Lesotho 1040
183 Chad 955
184 Togo 944
185 Uganda 930
186 Syria 925
187 Tajikistan 897
188 Burkina Faso 893
189 Mali 875
190 Ethiopia 825
191 Rwanda 822
192 Gambia 772
193 Guinea-Bissau 759
194 North Korea 654
195 Eritrea 623
196 Malawi 613
197 Niger 591
198 DR Congo 551
199 Sierra Leone 505
200 Madagascar 500
201 Mozambique 492
202 Liberia 471
203 Central African Republic 461
204 Sudan 453
205 Somalia 447
206 South Sudan 400
207 Afghanistan 373
208 Burundi 311
209 Yemen 302

رتبه ایران در درآمد سرانه

بر اساس این جدول، کشور موناکو با درآمد سرانه 234 هزار دلار جایگاه نخست را از نظر درآمد سرانه در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

ایران نیز با درآمد سرانه حدود 18 هزار دلار، در جایگاه 63م در میان 209 کشور جهان قرار گرفته است.

همچنین کشور یمن با درآمد سرانه 302 دلار در انتهای جدول قرار گرفته است.

منبع: ویژوال کپیتالیست

//