بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان

بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان از 1965 تاکنون

تولید جهانی نفت، تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل پیچیده قرار دارد، از میزان ذخایر گرفته تا دسترسی یک کشور به آخرین پیشرفت های فناوری

تولید جهانی نفت، تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل پیچیده قرار دارد، از میزان ذخایر گرفته تا دسترسی یک کشور به آخرین پیشرفت های فناوری

بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان چه کشورهایی هستند؟

تولید جهانی نفت، تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل پیچیده قرار دارد، از میزان ذخایر گرفته تا دسترسی یک کشور به آخرین پیشرفت های فناوری.
با بروز این عوامل، چشم انداز تولید نفت می تواند به طور چشمگیری تغییر کند.
کشورها می توانند استقلال انرژی و نفوذ جهانی را با ارتقاء رتبه ها تضمین کنند – یا می توانند به طور کامل از نقشه خارج شوند و از صحنه تولید جهانی حذف شوند.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت در طول زمان

این انیمیشن در کمتر از یک دقیقه به شما نشان می دهد که چگونه تصویر بزرگترین تولیدکنندگان نفت، از نظر میزان تولید، تغییر کرده است.

داده‌های این انیمیشن از بررسی آماری BP از انرژی جهانی، 2018 بدست می‌آید که تولید نفت را به تفکیک کشورها از سال 1965 تا 2017 نشان می‌دهد.
این انیمیشن از سال 1965 و در دوران اوج جنگ سرد شروع می شود، زمانی که بر همگان آشکار شد که خودکفایی در تولید نفت یک مزیت حیاتی برای هر ابرقدرت جهانی است.
در طول این مدت زمان، ایالات متحده با تولید متوسط 9.0 میلیون بشکه در روز، رهبر بلامنازع تولید نفت بود. به عبارت دیگر، تولید نفت ایالات متحده در این مقطع تقریباً دو برابر کل اتحاد جماهیر شوروی، یا چهار برابر بیشتر از بزرگترین تولیدکننده عرب (کویت) است که این دوره را به دوران اوج سلطه انرژی ایالات متحده تبدیل کرده است.

تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال 1965

میزان فعلی تولید نفت برترین تولیدکنندگان

بر اساس بررسی آماری BP از انرژی جهانی 2018، در اینجا لیست بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان بر اساس داده های جدیدتر به روز رسانی شده است.
همانطور که می بینید، اساساً سه ابرقدرت وجود دارند که بیش از 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کنند: ایالات متحده (13.1 میلیون بشکه)، عربستان سعودی (12.0 میلیون) و روسیه (11.3 میلیون بشکه).
این سه کشور مجموعاً 39.1 درصد از تولید جهانی نفت و حدود 24.9 درصد از ذخایر نفت اثبات شده جهان را تشکیل می دهند.
پس از این گروه، کاهش قابل توجهی وجود دارد: ایران (5.0 میلیون بشکه در روز)، کانادا (4.8 میلیون بشکه در روز) و عراق (4.5 میلیون بشکه در روز) هر کدام 5 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده اند، در حالی که امارات متحده عربی. و چین در رتبه های بعدی این لیست قرار دارند.
در مجموع، 10 تولیدکننده برتر نفت خام تقریباً 70 درصد کل نفت خام جهان را تشکیل می دهند – به این معنی که 183 کشور دیگر جهان با هم تنها 30 درصد از کل نفت خام جهان را تولید می کنند.

در حالی که ایران در رتبه چهارم ذخایر اثبات شده نفتی جهان قرار دارد، اما به دلیل تحریم های اقتصادی و همچنین عدم سرمایه گذاری مناسب، از نظر میزان تولید اختلاف قابل توجهی با ظرفیت بالقوه خود دارد.

تولیدکنندگان بزرگ نفت در سال 2017

منبع: ویژوال کپیتالیست

//