بحث و جدل آمنه‌السادات و احمدی‌نژاد به جای باریک کشید

بحث و جدل آمنه‌السادات ذبیح‌پور، خبرنگار جنجالی بخش خبری ۲۰:۳۰ با محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت بهار وارد فاز تازه‌ای شده است.

بحث و جدل آمنه‌السادات ذبیح‌پور، خبرنگار جنجالی بخش خبری ۲۰:۳۰ با محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت بهار وارد فاز تازه‌ای شده است.

ترووست: بحث و جدل آمنه‌السادات ذبیح‌پور، خبرنگار جنجالی بخش خبری 20:30 با محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت بهار وارد فاز تازه‌ای شده است.

اخبار و اسناد منتشر شده حاکی از آن است که آمنه‌السادات ذبیح‌پور پس از انتشار متنی در شبکه اجتماعی درباره محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسبق، و واکنش علی حسنی، وکیل وی، در پی این روند و حواشی به وجود آمده از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد شکایت کرده است.

آمنه‌السادات ذبیح‌پور ساعتی پیش با انتشار تصویری از یک شکایتنامه در توئیتر خود نوشت:

کار آمنه‌السادات و احمدی‌نژاد به جای باریک کشید

//