وزیر کار: در سال آینده افزایش حقوق کارگران راضی کننده خواهد بود

صولت مرتضوی، وزیر کار در رابطه با حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی کننده خواهد بود.

صولت مرتضوی، وزیر کار در رابطه با حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی کننده خواهد بود.

ترووست :‌ صولت مرتضوی، وزیر کار در رابطه با حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی کننده خواهد بود.

به گزارش اکونگار به نقل از دانشجو، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز می‌شود و افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی‌کننده خواهد بود.

صولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : نظارت بر بازار از وظایف وزارت صمت است، اما در حوزه تولید به رشد رسیده‌ایم.

وی با تاکید براین نکته که افزایش تولید، راه حل تعادل در بازار است افزود : جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز می‌شود.

مرتضوی اظهار داشت : افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی‌کننده خواهد بود و ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است.

وزیر رفاه در پایان تاکید کرد : امیدواریم با مذاکرات در شورای عالی کار اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد.

//