اظهار نظر محسن رضایی برای افزایش درآمد کشور

محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید کرد.

محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید کرد.

ترووست: محسن رضایی ضمن تشکر از ایجاد شرکت پایانه‌ها گفت: این ابتدای کار است و افزایش ظرفیت قابل دستیابی است.

به گزارش فارس، وی با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود گفت: حداقل بیست میلیون ظرفیت نصب شده و آماده تولید محصولات پتروشیمی موجود است و امکان افزایش درآمد ۸ میلیارد دلاری وجود دارد، لذا در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید ظرفیت مخازن و بارگیری را افزایش داد تا سالانه با پر کردن ظرفیت‌های خالی تولیدی و صادرات، شاهد رشد درآمد باشیم و این اقدامات مجاهدت فراوان می‌طلبد.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: زمانی در ابتدای جنگ آرزوی یک موشک را داشتیم، در حالیکه امروز به قابلیت صادرات فناوری پهپاد و موشک رسیده ایم و این قابلیت و پیشرفت در صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متجلی شود.

//