قیمت پیشنهادی آپارتمان در چهار کلان‌شهر

روزنامه دنیای‌اقتصاددر گزارشی نوشتمیانگین قیمت پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌‌های میانسال در چهار کلان‌شهر بر اساس تازه‌‌ترین فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن این شهرها محاسبه شد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر اساس مشخصات قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌‌های مسکن در محله‌‌های متوسط و مصرفی منتخب چهار کلان‌شهر کشور نشان می‌دهد، میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در این محله‌‌های مصرفی در مشهد حدود 44 میلیون، در اصفهان حول و حوش 46میلیون، در شیراز 38 میلیون و در کرج 40 میلیون تومان تعیین شده است. این سطح میانگین بر اساس تازه‌‌ترین فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن این کلان‌شهرها در بازه سنی آپارتمان میانسال (متوسط 7.5 سال) به دست آمده است و قیمت قطعی محسوب نمی‌شود.

1 copy

//