قیمت جدید شاهین در بازار خودرو

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۶۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین همین مدل شاهین با قیمت ۶۹۰ میلیون تومان نیز فروخته می‎‌شود.

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۶۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین همین مدل شاهین با قیمت ۶۹۰ میلیون تومان نیز فروخته می‎‌شود.

ترووست: در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۶۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین همین مدل شاهین با قیمت ۶۹۰ میلیون تومان نیز فروخته می‎‌شود.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰

//