رکورد ایرانی‌ها در سفر به ترکیه

ترکیه همواره یکی از مقصدهای گردشگری برای ایرانی‌ها بوده، مقصدی که این روزها خیلی بیشتر از قبل مورد توجه گردشگران ایرانی قرار گرفته است.

ترکیه همواره یکی از مقصدهای گردشگری برای ایرانی‌ها بوده، مقصدی که این روزها خیلی بیشتر از قبل مورد توجه گردشگران ایرانی قرار گرفته است.

ترووست: ترکیه همواره یکی از مقصدهای گردشگری برای ایرانی‌ها بوده، مقصدی که این روزها خیلی بیشتر از قبل مورد توجه گردشگران ایرانی قرار گرفته است.

در ژانویه امسال بیش از ۲۱۲ هزار ایرانی به ترکیه سفر کرده اند که نسبت به ژانویه ۲۰۲۳ رشدی ۸۷ درصدی را نشان می دهد.

بدین ترتیب ایرانیان پس از اتباع روسیه در رتبه دوم توریست های ترکیه قرار گرفته اند.

استانبول مقصد اصلی توریست های ایرانی است.

//