هشدار جدی درباره وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳

 سیامک قاسمی، اقتصاددان معتقد است: ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از عمده‌ترین دلایل افتاده ایران در تله رکود است.

 سیامک قاسمی، اقتصاددان معتقد است: ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از عمده‌ترین دلایل افتاده ایران در تله رکود است.

ترووست: یک اقتصاددان معتقد است: ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از عمده‌ترین دلایل افتاده ایران در تله رکود است.

 سیامک قاسمی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ کاهشی و ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

وی عنوان کرد: ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از عمده‌ترین دلایل افتاده ایران در تله رکود است و در نتیجه Formation اقتصاد ایران در سال آینده هم رکود تورمی است.

هشدار جدی درباره وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳

//