شرایط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی

چند وقتی است از طرف بانک‌ها با سیل عظیم تبلیغات در صداوسیما، بنرها و... درباره اعطای وام ۳۰۰ میلیون تومانی با شرایط آسان روبرو هستیم، اما...

چند وقتی است از طرف بانک‌ها با سیل عظیم تبلیغات در صداوسیما، بنرها و... درباره اعطای وام ۳۰۰ میلیون تومانی با شرایط آسان روبرو هستیم، اما...

ترووست: چند وقتی است از طرف بانک‌ها با سیل عظیم تبلیغات در صداوسیما، بنرها و… درباره اعطای وام ۳۰۰ میلیون تومانی با شرایط آسان روبرو هستیم، اما با مراجعه مردم به بانک‌ها، شرایط عجیب دریافت این وام برای مردم روشن شد.

در این‌باره سعید کوشافر (روزنامه‌نگار) در توئیتی نوشت: ‌«مملکت عجیبی داریم!

رفتم ‎بانک میگم: شرایط وام ۳۰۰ میلیونی که صبح تا شب تبلیغ می‌کنید چیه؟

میگه: اول باید ۳۰۰میلیون داشته باشی و سپرده گذاری کنی.

میگم: اگر من ۳۰۰میلیون داشتم که نمی‌آمدم وام بگیرم.

میگه: برو از کسی قرض بگیر.

میگم: اگر کسی بهم قرص بده که نیاز به وام ندارم.»

//