گروهایی که مصرف گوشت‌شان بیشتر شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اثر تورم، به‌طور متوسط در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۹۰ گرم گوشت قرمز از سفره هر خانوار در نقاط شهری در هر ماه کسر شده است. تفکیک مصرف دهک‌ها نشان می‌دهد در سی درصد کم درآمد جامعه این مصرف افزایشی بوده اما در مابقی دهک‌ها ریزش پیدا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اثر تورم، به‌طور متوسط در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۹۰ گرم گوشت قرمز از سفره هر خانوار در نقاط شهری در هر ماه کسر شده است. تفکیک مصرف دهک‌ها نشان می‌دهد در سی درصد کم درآمد جامعه این مصرف افزایشی بوده اما در مابقی دهک‌ها ریزش پیدا کرده است.

ترووست : بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اثر تورم، به‌طور متوسط در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۹۰ گرم گوشت قرمز از سفره هر خانوار در نقاط شهری در هر ماه کسر شده است. تفکیک مصرف دهک‌ها نشان می‌دهد در سی درصد کم درآمد جامعه این مصرف افزایشی بوده اما در مابقی دهک‌ها ریزش پیدا کرده است.

به گزارش اکوایران، میانگین مصرف گوشت قرمز خانوار در نقاط شهری در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در این گزارش نحوه مواجهه هر دهک‌ هزینه‌ای با تغییرات قیمت گوشت قرمز بررسی شده است.

تغییرات مصرف گوشت در سه دهک فقیر جامعه

یکی از اقلام اصلی در سبد مصرفی خانوار، گوشت قرمز است. با توجه به اینکه در شرایط تورمی صرفا افزایش هزینه‌های اختصاص یافته برای خرید یک کالا نمی‌تواند مصرف واقعی را نشان دهد، بنابراین باید میزان هزینه مربوط به خرید گوشت را بر میزان قیمت آن تقسیم کنیم تا میزان مصرف گوشت حاصل شود.

به همین ترتیب میزان مصرف گوشت در هر یک از دهک‌های هزینه‌ای در سال گذشته محاسبه شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در ۱۴۰۱ خانوار فقیرترین دهک ‌جامعه در هر ماه به طور متوسط تقریبا ۴۳۰ گرم گوشت در مصرف کرده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که این عدد در مقایسه با ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۷ گرم بیشتر شده است.

میزان گوشت مصرفی دهک دوم هزینه‌ای در سال گذشته تقریبا معادل با مقدار آن در سال ۱۴۰۰ و برابر ۶۸۰ گرم در هر ماه است. همچنین در دهک سوم نیز مصرف گوشت تغییرات زیادی نداشته و کمتر از ۱۰ گرم افزایش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهند که حجم مصرف گوشت در سه دهک پایین جامعه، به نوعی رکورد پنج ساله در حجم مصرف به حساب می‌آید. این موضوع را می‌توان از مهم‌ترین تاثیرات یارانه به دهک‌های پایین‌تر جامعه در سال گذشته دانست. اتفاقی که منجر به رشد مصرف این کالا در دهک‌های پایین‌تر شده و مانع از آن شده تا تورم به این گروه ها و مصرفشان از گوشت قرمز اصابت کند.

 

کاهش مصرف گوشت دامی در سبد مصرفی بقیه دهک‌ها

برخلاف سی درصد کم هزینه جامعه (یعنی سه دهک اول) در هفتاد درصد باقی‌مانده میزان مصرف گوشت دام کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت در دهک چهارم 90 گرم کاهش یافته و به 1 کیلو و 110 گرم در هرماه رسیده است.  دهک پنجم و ششم به ترتیب 25 و 80 گرم مصرف گوشت قرمز خود را کاهش داده و  به طور میانگین 1 کیلو و 285 گرم و 1 کیلو و 490 گرم در هر ماه از 1401 مصرف کرده‌اند.

این روند در مصرف دهک هفتم و هشتم نیز صدق می‌کند. داده‌ها حاکی از این است که در سال گذشته دهک هفتم 120 گرم از مصرف ماهانه گوشت خود کاسته و در هر ماه 1 کیلو و 780 گرم گوشت مصرف کرده است. دهک هشتم نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفته و مشابه دهک هفتم به اندازه 120 گرم از مصرف گوشت ماهانه خود صرف نظر کرده و مصرف ماهانه‌اش را به 1 کیلو و 970 گرم رسانده است.

شدیدترین میزان کاهش مصرف گوشت دامی نیز به دهک‌های نهم و دهم مربوط است. به ترتیب این دهک‌ها 160 و 410 گرم از مصرف خود کاسته‌اند. آمارها نشان می‌دهند این دو دهک که ثروتمندترین دهک‌های جامعه تلقی می‌شوند،‌ در هر ماه از 1401 به‌طور متوسط 2 کیلو و 510 گرم میزان مصرف گوشت قرمز دهک نهم بوده و این میزان برای دهک دهم حدود 3 و نیم کیلو برآورد شده است.

ارزیابی مصرف گوشت در متوسط کل کشور

محاسبات صورت گرفته درمورد مصرف گوشت خانوارها در نقاط شهری نشان می‌دهد که میزان مصرف گوشت دامی در سه دهک فقیر جامعه تقریبا افزایش یافته اما در بقیه دهک‌ها تماما با کاهش روبه‌رو بوده است. از همین‌رو میانگین مصرف گوشت قرمز میان کل خانواده‌ها شهری به 1 کیلو 560 گرم در هر ماه از 1401 رسیده که نسبت به 1400 حدود 90 گرم کاهش را نمایان می‌کند.

چه گروهی مصرف گوشت‌شان بیشتر شد؟

 

//