کنایه تند محمد مهاجری به اظهارات اخیر همسر رئیسی

محمد مهاجری، فعال سیاسی به اظهارات اخیر جمیله علم الهدی، همسر رئیسی واکنش نشان داد.

محمد مهاجری، فعال سیاسی به اظهارات اخیر جمیله علم الهدی، همسر رئیسی واکنش نشان داد.

ترووست: محمد مهاجری، فعال سیاسی به اظهارات اخیر جمیله علم الهدی، همسر رئیسی واکنش نشان داد.

محمد مهاجری در اعتماد نوشت:

جمیله علم‌الهدی گفته برخی رشته‌های دانشگاهی باعث کاهل‌نمازی (با تساهل بخوانید بی‌نمازی و واقع‌بینانه‌تر بخوانید ضعف دین) دانشجویان می‌شود. او برای نمونه به دانشجویانی اشاره می‌کند که در ابتدای ورود به دانشگاه، حتی حافظ بخشی از قرآن بوده‌اند، اما بعد از فارغ‌التحصیلی از دین فاصله گرفته‌اند.

هر چند به نظر می‌رسد نتیجه‌ای که او گرفته (یعنی ضعیف شدن دین به خاطر ورود به دانشگاه یا تحصیل در رشته‌های خاص) مبنای علمی درستی ندارد، اما روایتی که از دینداری جامعه دانشجویی بیان کرده قرین صحت است.

دین‌گریزی جامعه و جوانان هر چند قابل فهم باشد، اما در فضای کشور با این حجم از تبلیغات رسمی و غیررسمی و نیز وفور مناسک مذهبی در هیئات و مساجد قابل انتظار نیست.

اشتباه بعدی را متولیان رسمی دین و آموزش آن کردند که ناشی از بی‌توجهی به تغییر سریع جهان به ‌خصوص در حوزه اندیشه بود.

//