کنایه تند روزنامه فرهیختگان به مسئولان برای فرزندآوری!

ترووست :روزنامه فرهیختگان مطلبی درباره هزینه‌های سرسام‌آور دندانپزشکی منتشر کرده است.

مردم پول برای دندانپزشکی ندارند، فرزندآوری پیشکش!

کاربران اما واکنش‌های متفاوتی به این مسئیله داشتند. عده‌ای معتقد بودند که نگاه مسئولان به مقوله فرزندآوری بسیار ساده‌انگارانه است که می‌گویند «آن که دندان داد نان دهد!»

عده‌ای دیگری نیز معتقد هستند که با وضعیت کنونی، درمان آن دندان‌ها نیز میسر نیست، چه رسد به فرزندآوری!

//