کنایه به همسر رئیسی: فیلم کره‌ای زیاد نبینید

اظهارات اخیر جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهور درباره «بانوی اول» همچنان با واکنش های زیادی روبرو است.

اظهارات اخیر جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهور درباره «بانوی اول» همچنان با واکنش های زیادی روبرو است.

ترووست: اظهارات اخیر جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهور درباره «بانوی اول» همچنان با واکنش های زیادی روبرو است. جلیل محبی در کنایه‌ای توییتری بدون هیچگونه توضیحی نوشت: «فیلم کره‌ای زیاد نبینید…»

کنایه به همسر رئیسی: فیلم کره‌ای زیاد نبینید

همچنین مالک شریعتی نماینده مردم تهران درباره اظهارات همسر رئیسی درباره «بانوی اول» در توئیتی نوشت: براساس نظر رهبر حکیم انقلاب، عنوان بانوی اول انقلاب اسلامی، برازنده این دو بانوی فداکار است:

«خانم ستاره سردشت و خانم حلیمه ربیعی اصل دو مادری هستند که ۹ شهید در دفاع مقدس تقدیم کردند.»

کنایه به همسر رئیسی: فیلم کره‌ای زیاد نبینید

//