کنایه‌های تند استاد دانشگاه به رئیسی

صحبت‌های شاپور محمدی، استاد دانشگاه تهران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت رئیسی در فضای مجازی جنجال برانگیز شد.

صحبت‌های شاپور محمدی، استاد دانشگاه تهران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت رئیسی در فضای مجازی جنجال برانگیز شد.

ترووست: صحبت‌های شاپور محمدی، استاد دانشگاه تهران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت روحانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت رئیسی در فضای مجازی جنجال برانگیز شد.

زمان انتشار دقیق این ویدئو مشخص نیست.

شاپور محمدی:

نمی توانیم به ۶ کشور همسایه یارانه بدهیم و بعد اقتصادمان هم درست باشد و وانمود کنیم مشکلی نداریم!

ژاپن و آلمان هم اگر به ۶ کشور یارانه بدهند چیزی از اقتصاد آنها نمی‌ماند!

//