خودروسازان دیگر نیز قیمت‌ها را به‌شدت کاهش داده‌اند تا با شرایط سخت تقاضای ناشی از تورم بالا و افزایش هزینه‌های استقراض مقابله کنند. این بررسی نشان داد سطوح موجودی بالاتر، در دسترس بودن محصول بیشتر و فشار قیمت نزولی به رشد خطی مستمر فروش خودروهای برقی در بازار ایالات‌ متحده کمک کرده است.

همچنین، جنگ قیمتی که توسط تسلا آغاز شد، میانگین قیمت خودروهای برقی را در ماه سپتامبر به ۵۰هزار و ۶۸۳دلار کاهش داد که از ۵۲هزار و ۲۱۲دلار در ماه قبل کاهش یافت. این گزارش همچنین نشان داد مجموع فروش خودروهای برقی برای سه‌ماهه سوم نزدیک به ۵۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و رکورد ۷.۹درصد از کل فروش صنعت را به خود اختصاص داده است.

شرکت خودروسازی آمریکایی ریویان، در سه‌ماهه سوم بیش از انتظار تحلیلگران خودرو تحویل داد و هدف تولید سالانه ۵۲هزار خودرو را تکرار کرد. در همین حال، تسلا برآوردهای بازار برای تحویل در سه‌ماهه سوم را از دست داد.