جزئیات جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی در مورد آینده اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی کاهش پیدا کند. البته به شرط این که همه چیز از جمله روابط سیاسی- اقتصادی شبیه امروز باقی بماند.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی کاهش پیدا کند. البته به شرط این که همه چیز از جمله روابط سیاسی- اقتصادی شبیه امروز باقی بماند.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود چشم‌اندازی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های آینده ترسیم کرده است. این نهاد معتبر مالی در گزارشی به پیش‌بینی رشد اقتصادی، تورم، جمعیت و برخی دیگر از متغیرهای مهم کشور پرداخته است. در این مطلب جزئیات جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی در مورد آینده اقتصاد ایران را مشاهده خواهید کرد.

آینده رشد اقتصادی ایران تا سال 2028

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران که در سال 2022 تقریبا 3.8 درصد بوده است، در سال‌های 2023 و 2024 به 3 و 2.5 درصد خواهد رسید. در سال‌های بعد نیز این رشد همچنان کاهشی پیش‌بینی می‌شود. طبق برآورد این صندوق، در سال‌های 2025 تا 2028 اقتصاد ایران هر ساله شاهد رشد 2 درصدی خواهد بود.

90 میلیون نفری شدن جمعیت ایران تا سال 2027

این نهاد معتبر بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی چشم‌انداز جمعیتی ایران پرداخته است. به نظر می‌رسد در سال 2027 جمعیت ایران از مرز 90 میلیون نفر عبور کند. در حال حاضر جمعیت کشور از سوی صندوق بین‌المللی پول حدود 86 میلیون نفر برآورد شده است.

چشم‌انداز تورم ایران در سال‌های آینده

در بخش دیگری از جدیدترین برآوردهای این نهاد معتبر، تورم ایران مورد بررسی قرار گرفته است. رشد متوسط شاخص قیمت مصرف کننده در سال 2023 حدود 47 درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، طبق پیش‌بینی این نهاد، تورم در سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، تورم در سال 2024 به 32.5 درصد و در سال 2025 به 25 درصد افت می‌کند.

سایر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از ایران

طبق برآوردهای این صندوق نرخ بیکاری در سال 2022 تقریبا 9.3 درصد بوده است. این نرخ در سال‌های بعد افزایش جزیی یافته و تا سال 2026 به 9.8 درصد می‌رسد.

در نمودار زیر، پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم را تا سال 2028 برای ایران مشاهده می‌کنید. همان طور که مشخص است، انتظار این نهاد بین‌المللی این است که تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی کاهش پیدا کند. البته به شرط این که همه چیز از جمله روابط سیاسی- اقتصادی شبیه امروز باقی بماند.

//