نمادهای ثفارس، فملی، وشهر، وسالت و خودرو بیشترین خروج سرمایه بازار را داشتند. بدین ترتیب بازار در روزی که حجم معاملات پایین بود صعود کرد. برخی از ناظران معتقدند رشد قیمت دلار موجب رشد بخشی از بازار شده است و برخی نیز معتقدند بازار از شوک وقوع جنگ در غرب خاورمیانه خارج شده است.

در این میان تاکید رهبر انقلاب بر عدم مداخله ایران در حمله حماس به اسرائیل سیگنال مثبتی برای بازارها بود. با این وصف به نظر می‌رسد امروز نیز بازار کم و بیش روند مثبتی داشته باشد.