پیام ویدئویی امیرعبداللهیان به آمریکا

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کشور آمریکا درباره اسرائیل هشدار داد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کشور آمریکا درباره اسرائیل هشدار داد.

ترووست: امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کشور آمریکا درباره اسرائیل هشدار داد.

هشدار امیرعبداللهیان به آمریکا: تا دیر نشده جنایت علیه غیرنظامیان را متوقف کنید

وزیر امور خارجه: آمریکایی ها نمی‌توانند طرف هارا به خویشتنداری دعوت کنند و همزمان در کنار جنایتکاران اسرائیلی قرار بگیرند. جمهوری اسلامی ایران از گسترش جنگ حمایت نمی‌کند.

//