پیام ویدئویی اسماعیل هنیه برای دعوت امت اسلامی به مبارزه

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه صحبت‌هایش درباره فاجعه بیمارستان المعمدانی، سراسر امت اسلامی و عربی را به حضور در خیابان‌ها و تظاهرات گسترده در محکومیت فاجعه شب گذشته غزه دعوت کرد.

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه صحبت‌هایش درباره فاجعه بیمارستان المعمدانی، سراسر امت اسلامی و عربی را به حضور در خیابان‌ها و تظاهرات گسترده در محکومیت فاجعه شب گذشته غزه دعوت کرد.

ترووست: اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه صحبت‌هایش درباره فاجعه بیمارستان المعمدانی، سراسر امت اسلامی و عربی را به حضور در خیابان‌ها و تظاهرات گسترده در محکومیت فاجعه شب گذشته غزه دعوت کرد.

//