ریسک سرمایه گذاری در کشورهای مختلف

پرریسک ترین و کم ریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ریسک های متفاوتی نیز به دنبال دارد. ریسک های سیاسی، قانون گذاری و ریسک های اقتصادی مهم ترین آن ها هستند

سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ریسک های متفاوتی نیز به دنبال دارد. ریسک های سیاسی، قانون گذاری و ریسک های اقتصادی مهم ترین آن ها هستند

با توجه به رشد سریع اقتصادهای نوظهور، و فرصت هایی که ممکن است برای سرمایه گذاران ایجاد کند، این سوال مطرح می شود: آیا قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاری در خارج از کشور با ریسک همراه است و چگونه می توان این ریسک را تحلیل کرد؟

به دلایل زیادی، خطر در کشورهای مختلف متفاوت است. اینها می توانند تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی مانند ریسک سیاسی باشند، خواه در مرحله رشد اولیه باشند یا حقوق مالکیت پایداری داشته باشند.

در این مقاله برای به دست آوردن تصویر واضح تری از ریسک کشور، عوامل کلی زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:

ریسک سیاسی: نوع رژیم، فساد، سطح درگیری

ریسک مقررات: حمایت از حقوق مالکیت، حقوق قرارداد

ریسک اقتصادی: تنوع بخشیدن به اقتصاد

علاوه بر این، ریسک نکول نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. زمانی که یک کشور بدهی خود را نکول می کند، عممولا منجر به آشفتگی بازار و سایر پیامدهای منفی می شود که می تواند سال ها ادامه داشته باشد.

ریسک سرمایه گذاری در سال 2023

در جدول زیر، ریسک کشور در سراسر جهان از بالاترین به کمترین خطر تا جولای 2023 نشان داده شده است:

رتبه کشور میزان ریسک سرمایه گذاری
1 Belarus 24.80%
2  Lebanon 24.80%
3  Venezuela 24.80%
4  Sudan 24.80%
5  Syria 24.80%
6  Argentina 18.20%
7  Cuba 18.20%
8
 Ghana
18.20%
9  Russia 18.20%
10  Sri Lanka 18.20%
11  Ukraine 18.20%
12  Zambia 18.20%
13  Haiti 18.20%
14  North Korea 18.20%
15  Malawi 18.20%
16  Sierra Leone 18.20%
17  Somalia 18.20%
18  Ecuador 15.20%
19  El Salvador 15.20%
20  Laos 15.20%
21  Pakistan 15.20%
22  Suriname 15.20%
23  Liberia 15.20%
24  Myanmar 15.20%
25  Yemen 15.20%
26  Belize 13.70%
27  Congo (Republic of) 13.70%
28  Ethiopia 13.70%
29  Mali 13.70%
30  Mozambique 13.70%
31  Tunisia 13.70%
32  Guinea 13.70%
33  Barbados 11.40%
34  Bolivia 11.40%
35  Burkina Faso 11.40%
36  Gabon 11.40%
37  Iraq 11.40%
38  Maldives 11.40%
39  Nigeria 11.40%
40  Solomon Islands 11.40%
41  Zimbabwe 11.40%
42  Angola 9.90%
43  Bosnia and Herzegovina 9.90%
44  Cape Verde 9.90%
45  Congo (Democratic Republic of) 9.90%
46  Egypt 9.90%
47  Kenya 9.90%
48  Kyrgyzstan 9.90%
49  Moldova 9.90%
50  Mongolia 9.90%
51  Nicaragua 9.90%
52  Niger 9.90%
53  St. Vincent & the Grenadines 9.90%
54  Swaziland 9.90%
55  Tajikistan 9.90%
56  Togo 9.90%
57  Turkey 9.90%
58  Iran 9.90%
59  Madagascar 9.90%
60  Bahrain 8.40%
61  Cambodia 8.40%
62  Cameroon 8.40%
63  Cook Islands 8.40%
64  Costa Rica 8.40%
65  Jamaica 8.40%
66  Papua New Guinea 8.40%
67  Rwanda 8.40%
68  Tanzania 8.40%
69  Uganda 8.40%
70  Gambia 8.40%
71  Guinea-Bissau 8.40%
72  Albania 6.80%
73  Bahamas 6.80%
74  Bangladesh 6.80%
75  Benin 6.80%
76  Fiji 6.80%
77  Honduras 6.80%
78  Jordan 6.80%
79  Montenegro 6.80%
80  Namibia 6.80%
81  Armenia 5.50%
82  Côte d’Ivoire 5.50%
83  Dominican Republic 5.50%
84  Greece 5.50%
85  Macedonia 5.50%
86  Senegal 5.50%
87  Uzbekistan 5.50%
88  Algeria 5.50%
89  Brazil 4.60%
90  Georgia 4.60%
91  Oman 4.60%
92  Serbia 4.60%
93  South Africa 4.60%
94  St. Maarten 4.60%
95  Trinidad and Tobago 4.60%
96  Vietnam 4.60%
97  Azerbaijan 3.80%
98  Cyprus 3.80%
99  Guatemala 3.80%
100  Morocco 3.80%
101  Paraguay 3.80%
102  Sharjah 3.80%
103  India 3.30%
104  Italy 3.30%
105  Mauritius 3.30%
106  Montserrat 3.30%
107  Romania 3.30%
108  Andorra 2.90%
109  Aruba 2.90%
110  Colombia 2.90%
111  Croatia 2.90%
112  Curacao 2.90%
113  Hungary 2.90%
114  Indonesia 2.90%
115  Kazakhstan 2.90%
116  Mexico 2.90%
117  Panama 2.90%
118  Philippines 2.90%
119  Portugal 2.90%
120  Uruguay 2.90%
121  Libya 2.90%
122  Bulgaria 2.40%
123  Peru 2.40%
124  Spain 2.40%
125  Thailand 2.40%
126  Turks and Caicos 2.40%
127  Guyana 2.40%
128  Botswana 1.80%
129  Latvia 1.80%
130  Malaysia 1.80%
131  Slovenia 1.80%
132  Bermuda 1.30%
133  Chile 1.30%
134  Iceland 1.30%
135  Lithuania 1.30%
136  Malta 1.30%
137  Poland 1.30%
138  Slovakia 1.30%
139  China 1.10%
140  Estonia 1.10%
141  Israel 1.10%
142  Japan 1.10%
143  Kuwait 1.10%
144  Saudi Arabia 1.10%
145  Belgium 0.90%
146  Cayman Islands 0.90%
147  Czech Republic 0.90%
148  Hong Kong 0.90%
149  Ireland 0.90%
150  Isle of Man 0.90%
151  Jersey 0.90%
152  Macao 0.90%
153  Qatar 0.90%
154  Taiwan 0.90%
155  UK 0.90%
156  Brunei 0.90%
157  Abu Dhabi 0.80%
158  France 0.80%
159  Guernsey 0.80%
160  Korea 0.80%
161  U.A.E. 0.80%
162  Austria 0.60%
163  Finland 0.60%
164  Australia 0.00%
165  Canada 0.00%
166  Denmark 0.00%
167  Germany 0.00%
168  Liechtenstein 0.00%
169  Luxembourg 0.00%
170  Netherlands 0.00%
171  New Zealand 0.00%
172  Norway 0.00%
173  Singapore 0.00%
174  Sweden 0.00%
175  Switzerland 0.00%
176  U.S. 0.00%

همانطور که جدول بالا نشان می دهد، پنج کشور بلاروس، لبنان، ونزوئلا، سودان و سوریه بیشترین خطر را دارند. در بلاروس، نیروهای نظامی روسیه به عملیات خود ادامه می دهند. ونزوئلا سال هاست که با تورم شدید و فساد بومی مواجه بوده است.

از سوی دیگر، 13 کشور از جمله چندین کشور اروپایی، سنگاپور و نیوزلند کمترین خطر را داشتند. دلیل این امر عواملی مانند اوراق قرضه دولتی با رتبه AAA، فساد کم و حمایت قوی از حقوق مالکیت است.

ایران نیز در جایگاه 58م  پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار دارد.

رتبه کشورها از نظر ریسک سرمایه گذاری

پیامد برای سرمایه گذاران

رشد اقتصادهای نوظهور فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که تحت تأثیر تأثیرات جمعیتی، افزایش تولید ناخالص داخلی، و پیشرفت‌های فناوری که در سطح جهانی دیده می‌شود، شکل می‌گیرد.

علاوه بر این، تنوع در بخش‌ها، دارایی‌ها و مناطق جغرافیایی ممکن است به طور کلی به نفع سرمایه‌گذاران باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع، سرمایه گذاری در سایر کشورها در معرض خطرات کشوری قرار دارد که فراتر از آن است، اما در نهایت بر عملکرد بلندمدت سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی های مالی تأثیر می گذارد. با در نظر گرفتن این عوامل، پاداش سرمایه گذاری در شرکت های بین المللی ممکن است با ریسک های کلان اقتصادی و خاص کشور همراه باشد.

منبع: ویژوال کپیتالیست

//