پخش اعلامیه‌های اسرائیل بین مردم+تصویر

اعلامیه‌هایی که ارتش اسرائیل از هوا بین ساکنان منطقه بیت لاهیا توزیع می‌کند.

اعلامیه‌هایی که ارتش اسرائیل از هوا بین ساکنان منطقه بیت لاهیا توزیع می‌کند.

ترووست: اعلامیه‌هایی که ارتش اسرائیل از هوا بین ساکنان منطقه بیت لاهیا توزیع می‌کند.

ارتش اسرائیل از ساکنان می‌خواهد که خانه‌های خود را تخلیه کرده و به پناهگاه‌ها بروند.

تصویری از اعلامیه‌های اسرائیل بین مردم

//