ویدئو عجیبی که از محمد بن سلمان وایرال شد

ویدئویی از محمد بن سلمان منتشر شده و عده‌ای این حرکت بن سلمان را عجیب خوانده و از آن تعجب کردند.

ویدئویی از محمد بن سلمان منتشر شده و عده‌ای این حرکت بن سلمان را عجیب خوانده و از آن تعجب کردند.

برترین: ویدئویی از محمد بن سلمان منتشر شده و عده‌ای این حرکت بن سلمان را عجیب خوانده و از آن تعجب کردند.

بسیاری از رانندگان در ریاض تعجب کردند که ولیعهد محمد بن سلمان به تنهایی و بدون نیروهای امنیتی در سطح شهر رانندگی می کند.

//