وضعیت دخالت ایران در جنگ اسرائیل مشخص شد

ترووست: وزارت خارجۀ فرانسه درباره دخالت ایران در رساندن تجهیزات نظامی به حماس، توضیحاتی ارائه کرد.

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: هیچ نشانۀ رسمی برای مرتبط کردن ایران به حملات حماس علیه اسرائیل وجود ندارد.

//